Skanowanie laserowe – technologia, dzięki której wiesz więcej

chmura punktów ze skanowania laserowego instalacji przemysłowej

Technologia skanowania laserowego 3D jest uznaną i w pełni sprawdzoną na rynku geodezyjną metodą pozyskiwania danych przestrzennych. To nowoczesna alternatywa dla klasycznych pomiarów geodezyjnych, która ułatwia zbieranie cyfrowych danych o mierzonych obiektach i przestrzeni. Uzyskiwana w wyniku pracy skanera laserowego przestrzenna informacja cyfrowa doskonale wpisuje się w ideę przemysłu 4.0.

Skanowanie laserowe 3D w praktyce

Skanowanie 3D w geodezji zyskało w ostatnich latach dużą popularność. Pomiary realizowane za pomocą skanera są bardziej dokładne, szybsze, bezinwazyjne, a do tego pozwalają pozyskać ogromną ilość cyfrowych informacji, nawet o bardzo złożonych obiektach. Z tego też powodu skanowanie laserowe zaczęto wykorzystywać nie tylko w projektach geodezyjnych. Technologia ta świetnie sprawdza się w pomiarach bardziej skomplikowanych elementów, jak np. instalacje i urządzenia przemysłowe, linie produkcyjne, obiekty zabytkowe, podziemne jaskinie, a nawet całe miasta czy zakłady.

Zauważamy zmianę w sposobie korzystania z danych przestrzennych u naszych klientów”– mówi Krzysztof Wojciechowski, wiceprezes w spółce Climbex. „Coraz częściej takie dane stanowią nie tylko materiał dla projektantów, ale też służą do planowania i wymiany informacji w działaniach operacyjnych. Stąd coraz częściej dostarczamy wyniki naszych realizacji wraz z oprogramowaniem i szkoleniami. Skanowanie laserowe jest w tym kontekście bardzo praktyczną metodą w przeciwieństwie do klasycznych, punktowych pomiarów. Z chmury punktów ze skanera 3D można korzystać wielokrotnie, dla realizacji potrzeb różnych działów w organizacji” – dodaje Wojciechowski.

Co to jest chmura punktów?

Każdy zarejestrowany przez skaner punkt jest mierzalny. Im więcej tych punktów na jednostkę powierzchni tym obraz jest dokładniejszy. To podobnie jak z pikselami na zdjęciach czy telewizorze. Im jest ich więcej na jednym cm2, tym obraz jest ostrzejszy i dokładniejszy. Właśnie z tych drobnych punktów dane ze skanera pozwalają odwzorować rzeczywisty obraz danego obiektu w cyfrowej postaci. Tak poznajemy kształt i położenie obiektu. Na tej podstawie można budować trójwymiarowe cyfrowe modele i prowadzić na nich precyzyjne analizy.

Skanowanie laserowe sposobem na rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw

Technologia skaningu laserowego to przykład, jak można efektywniej dbać o majątek firmy, realizować szczegółowe analizy porównawcze, ograniczać ryzyko błędów i tym samym zwiększać zdolność przedsiębiorstw do podejmowania szybkich decyzji biznesowych.

Skaning laserowy, a dokładnie dane pozyskane z tego procesu, pozwalają naszym klientom na efektywne i nowoczesne zarządzanie infrastrukturą w oparciu o dane cyfrowe” – komentuje dalej Krzysztof Wojciechowski z Climbexu. „Analiza cyfrowego obrazu instalacji pomaga w diagnozie, gdzie na instalacji znajdują się nieprawidłowości i odkształcenia. Dzięki takim danym nasi klienci unikają zagrożeń wystąpienia awarii czy np. kolizji pomiędzy realizowaną inwestycją a obiektami istniejącymi. Do tej pory możliwość wystąpienia awarii u klienta była wyższa, bo korzystano z nie zawsze idealnej informacji z dokumentacji papierowej. Mogą też przeciwdziałać ryzyku wynikającemu z użytkowania urządzeń i instalacji w nieodpowiednim stanie technicznym” – dodaje prezes Wojciechowski.

Dzięki technologii skanowania laserowego 3D można szybko zaktualizować dokumentację techniczną w przedsiębiorstwie i dalej pracować na jednej spójnej bazie informacji o majątku firmy. To sposób, aby wyeliminować w firmie nieprawidłowości wynikające z dotychczasowego braku dokumentacji technicznej lub jej nieaktualnej postaci. Pozwala też ograniczać niepożądane konsekwencje wynikające z pracy na instalacjach i obiektach w złym stanie technicznym. Precyzyjne dane wpływają także na to, że praca na instalacjach jest szybsza i efektywniejsza. Znacznie ogranicza czas i koszty inwestycji czy przestojów remontowych w porównaniu do metod tradycyjnych.

Dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstw

Skaning laserowy 3D jest bardzo ekonomiczną technologią. Z jednego procesu skanowania można pozyskać pełny obraz przestrzeni czy obiektu, a ilość wyciągniętych danych na cele analityczne jest tylko kwestią bieżących potrzeb. Cyfrowa baza jest stale dostępna, więc w czasie może być wykorzystana wielokrotnie. Z uwagi, że technologia dostarcza precyzyjnych danych to też ogranicza w znaczny sposób osobiste ryzyka osób odpowiedzialnych za podejmowane decyzje.

Eksperci
Krzysztof Wojciechowski

wiceprezes zarządu, Climbex Sp. z o.o.

Zapisz się do naszego newslettera!

Eksperci
Krzysztof Wojciechowski

wiceprezes zarządu, Climbex Sp. z o.o.