ISO 45001 – nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem

wskazówka busoli wskazująca na jakość

ISO 45001 to nowy międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza mniej wypadków pracowników oraz dobrą wizytówkę rzetelnego pracodawcy.

Norma ISO 45001 – jak zacząć?

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Może go uzyskać każda firma, dla której ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów i gości są istotne. UDT oferuje swoje wsparcie w procesie certyfikacji i doskonaleniu. Wspiera przedsiębiorstwa w celu zwiększenia efektywności własnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uzyskania zdrowej i zrównoważonej organizacji skutecznie zarządzającej zarówno procesami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

ISO 45001 – dla kogo certyfikacja?

Norma ISO 45001 może zostać wdrożona przez każdą organizację, bez względu na jej wielkość, charakter, lokalizację oraz zakres działania czy branże. Wszystkie wymagania ISO 45001 mogą być zintegrowane z wewnętrznymi procesami zarządzania stosowanymi przez organizację.

Norma ISO 45001 oparta jest na procesach, nie zawiera obowiązkowych procedur, w tym udokumentowanych. Jest dynamiczna we wszystkich punktach. Stawia nacisk na zaangażowanie pracowników i kierownictwa w budowanie i utrzymywanie systemu zarządzania bhp, współudział pracowników w identyfikacji zagrożeń i ocenie ryzyka.

Zarządzanie procesem bhp

Zarządzanie procesem bezpieczeństwa i higieną pracy nie jest już odrębnym procesem, ale integralnym elementem większej całości, jakim jest zarządzanie organizacją. Nowy cel pozostaje praktycznie bez zmian. ISO 45001 – ma umożliwić organizacji poprawę skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób proaktywny poprzez zapobieganie urazom i chorobom zawodowym. ISO 45001 kładzie większy nacisk na zarządzanie ryzykiem i ciągłą ocenę ryzyka i szans zapobiegania lub redukcji niepożądanych skutków.

Aby budować wysoką kulturę bezpieczeństwa, każdy pracownik organizacji powinien być zaangażowany w kwestie bezpieczeństwa, identyfikować wszelkie zagrożenia i ryzykowne zachowania, podejmować działania korekcyjne.

Powiązane artykuły

Zapisz się do naszego newslettera!