Degazyfikacja

Wymogi środowiskowe, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa, obligują do podjęcia działań na rzecz unieszkodliwiania niebezpiecznych związków i ograniczania ich emisji do środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów na to jest zastosowanie technologii degazyfikacji.

Dowiedz się więcej

instalacja mobilna do neutralizacji szkodliwych gazów
zielony szablon fabryki na tle drzw

Wymogi środowiskowe

Niebezpieczne gazy powstają przy wielu procesach technologicznych, a proces ich wytwarzania i uwalniania do atmosfery musi być ściśle kontrolowany. Zakłady przemysłowe muszą bowiem respektować wymogi prawne w zakresie dopuszczalnego poziomu emisyjności.

Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania i stosowania nowych technologii i rozwiązań, które w jeszcze większym stopniu pomagają im w daleko idącej ochronie zasobów naturalnych.

Mobilne jednostki spalania

Instalacja do degazyfikacji zamontowana jest na mobilnych platformach, dzięki czemu można ją łatwo przetransportować w miejsce wykonania usługi. Czas mobilizacji sprzętu jest bardzo krótki, co pozwala szybko reagować na potrzeby klientów, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Instalacja może być błyskawicznie podpięta do odgazowywanej infrastruktury w zakładzie.

Instalacja do neutralizacji niebezpiecznych gazów jest bardzo wydajna i spala je z efektywnością przekraczającą 99%.

mobilna jednostka do degazyfikaci

Spalamy wszelkiego rodzaju gazowe zanieczyszczenia

 • Amoniak
 • Pygas
 • Metan
 • Benzyna
 • Ropa naftowa
 • Nafta
 • Metaksylen
 • Etanol
 • Benzen
 • Propan
 • MBTE
 • Butan
 • Styren
 • Wodór
 • n-heksan
 • Akrylonitryl
 • Propylen
 • Butadien
 • Etylen

Co zyskujesz stosując degazyfikację?


Bezpieczne środowisko pracy

w zakładzie dla ludzi, instalacji, procesów i otoczenia


Krótki czas wykonania

usługi i szybka ponowna dostępność instalacji w procesach technologicznych


Realizacja wymogów

środowiskowych i brak powstawania odpadów

Instalacja do spalania niebezpiecznych gazów

Bezpieczeństwo procesu

Proces degazyfikacji jest w pełni bezpieczny, ekologiczny i szybki. Nie generuje dodatkowych odpadów, a produktem ubocznym utylizacji jest jedynie dwutlenek węgla (CO2) oraz para wodna (H2O). W zależności od rodzaju i ilości gazów, jakie mają być zneutralizowane, odpowiednio dobierane są moce urządzenia. Posiadamy moduły 5, 10, 15 i 20 MW. Można je także ze sobą łączyć, by zwiększyć moc przerobu w procesie i jednocześnie skrócić czas wykonania usługi. Posiadane moduły pozwalają na utylizację gazów grup IIA, IIB oraz IIC.

Dodatkowe, przydatne dla Ciebie informacje

Technologia Automated Tank Cleaning ↗

Poznaj nasze doświadczenie w zarządzaniu remontami wielkogabarytowych zbiorników magazynowych.

Degazyfikacja i ATC – proekologiczne rozwiązania ↗

Przeczytaj na blogu, jak wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie ochrony klimatu i ograniczania ich emisyjności.

Dekontaminacja zbiorników magazynowych ↗

Jak udoskonalamy technologię dekontaminacji zbiorników magazynowych na ropę naftową? – poznaj postępy w projekcie.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę