O nas

Oferujemy klientom z sektora przemysłowego kompleksowe usługi w zakresie specjalistycznego czyszczenia infrastruktury przemysłowej oraz serwisu i remontów w czasie planowanych przestojów technologicznych.

Wspieramy procesy produkcyjne przedsiębiorstw, ograniczamy ryzyka występowania awarii przemysłowych i wdrażamy rozwiązania wpływające na poprawę efektywności funkcjonowania instalacji technicznych i urządzeń.

Dowiedz się więcej

Pracownicy Climbex w kombinezonach ochronnych przy ładowarce próżniowej

Stale pracujemy na wszelkiego typu instalacjach dbając o bezpieczeństwo zakładów przemysłowych, pracujących w nich ludzi oraz zachowanie ciągłości procesów wytwórczych. Świadczymy usługi z wykorzystaniem wielu technologii czyszczenia. Pracujemy w przestrzeniach otwartych, w strefach niebezpiecznych, wybuchowych, realizujemy prace na wysokościach i w miejscach trudno dostępnych. Wykonujemy prace serwisowe i remontowe w czasie planowanych przestojów oraz pomagamy w przygotowaniu obiektów i infrastruktury do rewizji, audytów i odbiorów technicznych.

Najistotniejszym aspektem pracy dla przemysłu jest zachowanie wszelkich norm bezpieczeństwa. Posiadamy odpowiednie zaplecze technologiczne, techniczną wiedzę ekspercką, która gwarantuje poprawność wykonania zadań, z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych.
Każde zadanie realizowane jest po indywidualnej analizie, zgodnie z potrzebami klienta i branży.

Co oferujemy?

  • Szeroki zakres kompetencyjny w zakresie specjalistycznego czyszczenia
  • Wsparcie nowych technologii w procesach zarządzania infrastrukturą przemysłową
  • Realizację stałych zleceń bez przerw produkcyjnych
  • Doradztwo techniczne na każdym etapie współpracy

Korzyści ze współpracy

  • Redukcja zagrożeń wystąpienia awarii
  • Bezpieczne środowisko pracy
  • Zwiększenie produktywności instalacji i urządzeń
  • Zachowanie ciągłości procesów technologicznych
  • Brak efektu wtórnego zanieczyszczenia
Inżynier pracujący z technologią AR

Nowe technologie wsparciem dla przemysłu

Na proces obsługi przedsiębiorstw patrzymy wielowymiarowo. Z wykorzystaniem nowych technologii, np. skanowania laserowego 3D czy rozszerzonej rzeczywistości, pomagamy zakładom sprawnie zarządzać infrastrukturą przemysłową. Budujemy cyfrowe bazy danych, które dostarczają wielu informacji o majątku firmy i stanie technicznym infrastruktury zakładu. Dzięki cyfrowym narzędziom usprawniamy pracę ludzi na instalacjach oraz wspieramy przedsiębiorstwa w ich decyzjach inwestycyjnych i zarządczych.

Zawsze profesjonalni

Nasz zespół to grupa zaangażowanych profesjonalistów. Klienci cenią sobie wieloletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry inżynierskiej. Dzięki specjalistycznej wiedzy inżynierów, kierowników zespołów i techników znamy potrzeby branży i potrafimy na nie elastycznie reagować. Skuteczne w działaniu zespoły to klucz do generowania nowych obszarów usług i profesjonalnego doradztwa procesowego.

Nasze certyfikaty

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia do pracy na obiektach przemysłowych – uprawnienia stosowne do obsługi danej branży, do pracy na wysokościach, w strefach zagrożonych wybuchem, czy w atmosferze skoncentrowanych substancji chemicznych.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę