Polityka prywatności

Spółka Climbex dziękuje za odwiedzenie strony internetowej i zainteresowanie się naszą ofertą usług.

Climbex Sp. z o.o. szanuje Twoją prywatność

Ochrona Twojej prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych i kadrowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Ciebie naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw.

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest Climbex Sp. z o.o. Wyjątki są objaśnione w dalszych zapisach niniejszej Polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe to:

Climbex Sp. z o.o.
ul. Dobrzeńska 64
45-920 Opole
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:
Dariusz Witkowski – prezes zarządu oraz Piotr Stemporski – wiceprezes zarządu.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Grupie Impel, do której należy Climbex Sp. z o.o., jest Piotr Kawczyński, a zastępcą Kamil Wojciechowski. W celu kontaktu w zakresie danych osobowych proszę pisać na adres mailowy: iod.climbex@impel.pl

 1. Współadministratorem Twoich danych osobowych jest Impel S.A., z którą spółka Climbex ma podpisaną umowę o powierzeniu danych osobowych celem obsługi zapytań zgłaszanych przez formularz kontaktowy na niniejszej stronie internetowej oraz obsługi prowadzonych przez Climbex kampanii marketingowych.
 2. Ponadto Climbex może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Cię z Climbex.

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR).
 2. Twoje dane osobowe są przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie w określonym celu, np. przy rejestracji do aktualnoscilettera, w zapytaniach poprzez formularz kontaktowy, w badaniach czy przy ocenie wykonania kontraktu.
 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej pobierane są następujące informacje: adres IP, adres strony, z której zostałeś przekierowany do naszego serwisu, adres stron internetowych wywołanych z naszego serwisu, pobieranych plików, odtwarzanych plików video i audio, poszczególnych linków wybieranych przez Ciebie, wyszukiwanych słów lub fraz (przeszukiwanie strony), czasu trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarki, itd. Jeśli do odwiedzin na naszej stronie zachęciła Cię reklama internetowa w postaci baneru, filmu reklamowego, linku w wyszukiwarce, itp. odnotowujemy informację o tego typu banerze, reklamie Adwords, itp. Wiedza uzyskana w ten sposób pozwala nam na dalszą optymalizację naszej strony internetowej i jeszcze lepsze dostosowanie jej do potrzeb odwiedzających.

Po co nam Twoje dane osobowe? W oparciu o jakie podstawy prawne możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są:
  • w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody w celu:
   • wysyłania ofert i treści marketingowych oraz odpowiedzi na zapytania za pomocą wybranego przez Ciebie kanału komunikacji (SMS, telefon, poczta e-mail),
   • zarządzania wyrażonymi przez Ciebie zgodami na wybrany kanał komunikacji;
  • zarządzania wyrażonymi przez Ciebie zgodami – w przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która może przechowywać lub pobierać informacje z przeglądarki w formie plików cookies. Prosimy Cię wówczas o wyrażenie zgody na przechowywanie danych pozyskanych podczas Twoich odwiedzin. Szczegółowo cały proces został opisany w naszej Polityce Cookies.
 2. Przetwarzamy następujący zakres Twoich danych:
  • nazwa/organizacja,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • imię i nazwisko,
  • dane zapisywane w plikach cookies, w tym IP urządzenia,
  • ewentualne inne dane podane przez Ciebie w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego oraz w załącznikach,
  • NIP (nie ma zastosowania w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
 3. Profilowanie odbywa się tylko w sytuacji odwiedzania naszych stron – za pomocą plików cookies. Twoje dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Twoich potrzeb, ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Tobie dodatkowych informacji z innych źródeł.
 4. Dane nie są przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przekazywane organizacjom międzynarodowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany, jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 2. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo – jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy – zostaną usunięte po upływie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 3. Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celu obsługi zapytań innych niż ofertowe przez okres trwania korespondencji i zostaną usunięte po okresie 12 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 4. Dane przetwarzane na podstawie zgody, będą przetwarzane do momentu jej odwołania. W przypadku wysyłania informacji marketingowych należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.
 5. Okresy przechowywania poszczególnych plików cookies zostały wskazane w naszej Polityce Cookies.

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

 1. Jeżeli wybrałeś kanał komunikacji do przesyłania treści marketingowych przez Climbex lub Impel S.A. – wyraziłeś zgodę, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujesz treści marketingowe, względnie wypisania się z subskrypcji w polu <Anuluj subskrypcję> (link generowany automatycznie w treści wysłanej wiadomości e-mail). Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziesz otrzymywać od nas dłużej treści marketingowej. Informujemy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych zagraża Twojej prywatności, możesz zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do ograniczenia przetwarzania.
 4. Przysługuje Ci również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Ciebie otrzymaliśmy.
 5. Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych.
 6. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych/IOD pod adresem e-mail: iod.climbex@impel.pl.
 7. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, ich integralność i poufność, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dane osobowe przetwarzane są jedynie na nasze polecenie przez upoważnionych do tego pracowników lub współpracowników.