Czyszczenie przemysłowe

Dla klientów z sektora przemysłowego wykonujemy szereg specjalistycznych usług czyszczenia przemysłowego z wykorzystaniem wielu technologii dopasowanych do procesu, branży i działalności przedsiębiorstwa. Każdorazowo najważniejszym dla nas celem jest poprawa efektywności procesów produkcyjnych oraz tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla ludzi, infrastruktury i środowiska.

Dowiedz się więcej

pracownicy przemysłowi w maskach pełnotwarzowych, kombinezonach przy ładowarce próźniowej
pracownik spółki Climbex przy spawaniu elementów konstrukcyjnych

Praca na instalacjach przemysłowych

Precyzyjnie planujemy każde zadanie, by czas przestojów instalacji i urządzeń u klienta był ograniczony do niezbędnego minimum. Czyścimy różnego typu instalacje i aparaturę techniczną: zbiorniki, reaktory, bioreaktory, osadniki, komory fermentacyjne, silosy, taśmociągi, kanały, studzienki, zasobniki węgla, wymienniki ciepła, kotły, kanały spalin, reformery, suwnice, podtorza, etc. Specjalistyczne prace wykonujemy na instalacjach procesowych (heksan, amoniak, odsiarczanie spalin, kolumny reakcyjne, kotły energetyczne, etc.).

Zadania wykonujemy wedle potrzeb przedsiębiorstwa – jednorazowo lub cyklicznie, w czasie planowanych remontów, czy na skutek wystąpienia awarii.

Usługi czyszczenia przemysłowego

 • Odkurzanie i czyszczenie obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, magazynowych wraz z elementami konstrukcji nośnej, elewacją i wyposażeniem wewnętrznym, jak np. wydzielone linie produkcyjne, kratki wema i podesty, rurociągi, kanały wentylacyjne, komory paleniskowe, instalacje odpylania i odpopielania, elementy oświetlenia hal, etc.
 • Czyszczenie wysokociśnieniowe w tym hydrodynamiczne (water jetting)
 • Czyszczenie suchym lodem
 • Czyszczenie chemiczne (w tym ratownictwo chemiczne)
 • Podciśnieniowy załadunek i transport materiałów sypkich, szlamów i cieczy z wykorzystaniem ładowarek próżniowych
 • Podciśnieniowy załadunek i transport materiałów niebezpiecznych – z wykorzystaniem własnych środków transportu dopuszczonych do przewozu odpadów i materiałów niebezpiecznych w klasach 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 według ADR
 • Wysokociśnieniowe czyszczenie z zastosowaniem układu separacji faz (stosowane przy czyszczeniu zbiorników i rurociągów z osadów mineralnych)
 • Serwis katalizatorów i reaktorów
 • Czyszczenie biogazowni

Nasze cele w obsłudze przedsiębiorstw

 • Sprawne wykonanie prac, gwarantujące bezpieczeństwo całego zakładu
 • Stałe wsparcie w obszarze utrzymania ruchu
 • Fachowa obsługa w okresie planowanych przestojów
 • Sprawdzone i skuteczne procedury działania eliminujące ryzyko awarii
 • Sprawne i skuteczne działania przy usuwaniu awarii przemysłowych
 • Wsparcie w ramach okresowych działań prewencyjnych
 • Pomoc w przygotowaniu obiektów i infrastruktury do odbiorów technicznych
pracownik od czyszczenia przemysłowego w odzieży roboczej

Dodatkowe, przydatne dla Ciebie informacje

Czyszczenie suchym lodem ↗

Przeczytaj o możliwościach szerokiego zastosowania technologii czyszczenia suchym lodem.

Usługa degazyfikacji ↗

Poznaj technologię degazyfikacji. Zobacz, jak pomagamy zakładom ograniczać emisję niebezpiecznych gazów.

Cyfrowe zarządzanie infrastrukturą przemysłową ↗

Jak zarządzać techniczną infrastrukturą w oparciu o dane cyfrowe? Przeczytaj na blogu, jak pomaga w tym technologia skanowania laserowego 3D.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę