Serwis katalizatorów

Dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego realizujemy usługi serwisu reaktorów katalitycznych i adsorberów. Przygotowujemy odpowiednie środowiska reakcji w procesach chemicznych, co determinuje jakość i bezpieczeństwo końcowego produktu oraz zapewnia utrzymanie jego należytych właściwości użytkowych i parametrów technicznych.

Dowiedz się więcej

Climbex Serwis katalizatorów

Zarządzanie przestojami reaktorów katalitycznych

Duże doświadczenie naszych zespołów pozwala efektywnie zarządzać przestojami reaktorów u klienta, dzięki czemu okres ich wyłączenia ograniczony jest do niezbędnego minimum. Prace serwisowe są optymalnie zaplanowane i dopasowane do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, co skutecznie zapobiega występowaniu awarii przemysłowych.

W porozumieniu z klientem przygotowujemy powierzchnie magazynowe, przejmujemy dostawy katalizatorów, tworzymy zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, koordynujemy montaż rusztowań. Wszelkie prace wewnątrz reaktora są realizowane przez certyfikowanych specjalistów, mających uprawnienia do pracy w środowisku beztlenowym i znających się doskonale na metodyce i technikach wymiany złóż.

Instalacja procesowa_reaktor

Zakres prac przy serwisowaniu reaktorów katalitycznych

  • Wydobycie i załadunek złoża
  • Segregacja i przesiewanie złoża
  • Przygotowanie reaktorów do rewizji UDT i prób ciśnieniowych
  • Prace serwisowe i naprawcze reaktorów
  • Transport i utylizacja zużytego złoża
  • Specjalistyczne prace w atmosferze azotowej

Prace serwisowe i naprawcze reaktorów

Po usunięciu złóż katalitycznych realizujemy usługi czyszczenia reaktora od wewnątrz i neutralizacji wewnętrznych powłok. Proces neutralizacji ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu wielu reakcji chemicznych w reaktorze oraz wspiera efektywne działanie nowego katalizatora. Przy okazji wymiany złóż realizowane są również prace naprawcze, antykorozyjne czy serwisowanie podzespołów.

Climbex_hełmofon_do_systemu_LSS

Co zyskujesz?


Bezpieczne środowisko reakcji

do wytworzenia produktów wysokiej jakości


Ograniczenie emisji

szkodliwych substancji do środowiska naturalnego


Ograniczenie zużycia wody

i częściowy jej odzysk jako wody technologicznej

Climbex_system_LSS

Praca w atmosferze azotowej

Praca w reaktorach katalitycznych najczęściej odbywa się w atmosferze azotowej, co oznacza, że reaktor schładzany jest za pomocą ciekłego azotu. Zobojętnienie środowiska pracy w reaktorze zapobiega powstawaniu reakcji samozapalnych czy innych niebezpiecznych reakcji chemicznych. Atmosfera azotowa wpływa na bezpieczeństwo instalacji, wysoką jakość wykonania usługi, płynną pracę oraz bezpieczeństwo ekipy technicznej realizującej prace.

Technicy w reaktorach pracują w specjalistycznych hełmofonach stanowiących część zintegrowanego systemu LSS (Life Support System). Urządzenie pozwala na pracę w warunkach beztlenowych i jest monitorowane przez dodatkową obsługę techniczną poza reaktorem. System dostarcza powietrze osobom pracującym w reaktorze oraz pozwala na komunikację zespołu.

Dodatkowe, przydatne dla Ciebie informacje

Technologia Automated Tank Cleaning ↗

Poznaj nasze doświadczenie w zarządzaniu remontami wielkogabarytowych zbiorników magazynowych.

Degazyfikacja ↗

Poznaj technologię degazyfikacji, czyli w jaki sposób neutralizujemy zbiorniki przemysłowe z niebezpiecznych gazów.

Specjalistyczne czyszczenie przemysłowe ↗

Tu znajdziesz inne nasze usługi w zakresie czyszczenia przemysłowego.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę