Czyszczenie zbiorników paliwowych

Świadczymy kompleksowe usługi automatycznego czyszczenia wielkogabarytowych zbiorników po magazynowaniu produktów ropopochodnych wraz z odzyskiem węglowodorów z osadów dennych. Do tego celu wykorzystujemy własną technologię ATC (Automated Tank Cleaning). Dodatkowo wykonujemy remonty i modernizacje zbiorników surowcowych.

Dowiedz się więcej

rafineria i zbiorniki magazynowe na ropę naftową

Doświadczenie w technologii Automated Tank Cleaning

Stale działamy w obszarze energetycznej i paliwowej infrastruktury przemysłowej, która stanowi strategiczny obszar dla gospodarki każdego kraju. Specjalistycznymi usługami wspieramy potencjał przeładunkowy terminali paliwowych oraz zapobiegamy niepożądanym sytuacjom mającym wpływ na stabilność funkcjonowania kluczowych ośrodków przemysłowych.

W technologii automatycznego czyszczenia zbiorników ATC i pracach remontowych na zbiornikach wypracowaliśmy pozycję lidera. Zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno na rzecz rodzimego przemysłu petrochemicznego, a także dla wielu znanych koncernów paliwowych na terenie Europy, Afryki i Azji, w tym dla:

 • Grupy LOTOS, Grupy ORLEN i PERN w Polsce
 • Saudi Armaco w Arabii Saudyjskiej
 • Grupy Bazan w Izraelu
 • Koncernu Vaos w Libii
 • Koncernu Shell w Danii
 • Grupy MOL na Węgrzech

System ATC

Modułowa konstrukcja automatycznego systemu czyszczenia jest zainstalowana w mobilnych kontenerach, dzięki czemu łatwo jest przetransportować je w dowolne miejsce świadczenia usługi.

System za pomocą specjalistycznego orurowania i połączenia poszczególnych modułów, pozwala skutecznie wyczyścić zbiornik z osadów dennych, bezpiecznie je wyseparować i oczyścić. Może być stosowany przy zbiornikach zarówno z dachem pływającym jak i stałym.

Co zyskujesz korzystając z technologii ATC?


Wysoki stopień odzysku

węglowodorów na poziomie 95% oraz bieżącą separację substancji olejowych


Ograniczenie emisji

szkodliwych substancji do środowiska naturalnego


Ograniczenie zużycia wody

i częściowy jej odzysk jako wody technologicznej


Redukcję czasu czyszczenia

i przestoju zbiornika – układ filtracji i separacji osadów ogranicza czas wykonania usługi nawet do 50% w stosunku do metod ręcznych


Zwiększenie bezpieczeństwa

realizacji procesu bez konieczności wchodzenia ludzi do zbiornika


Rafineria

Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych

Usługa ATC, może być wykonywana dla potrzeb technologicznych (np. zmiana produktu w zbiorniku) lub jako uzupełnienie kompleksowej usługi serwisowania zbiorników magazynowych. Wykonujemy liczne prace dodatkowe, wpływające korzystnie na sprawność całej instalacji, m.in.:

 • Modernizacje w zakresie zautomatyzowania pomiarów produktu w zbiornikach,
 • Remontowe prace mechaniczne i antykorozyjne zbiorników z wykonaniem podwójnych den i monitoringiem przecieków,
 • Naprawy wewnątrz i na zewnątrz zbiornika,
 • Renowacje powłok malarskich zbiornika,
 • Skaning laserowy 3D zbiornika celem oceny jego stanu technicznego,
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

Dodatkowe, przydatne dla Ciebie informacje

Projekt dekontaminacji ↗

Przeczytaj na blogu, co nowego dzieje się w projekcie dekontaminacji zbiorników na ropę naftową.

Usługa degazyfikacji ↗

Poznaj technologię degazyfikacji, czyli w jaki sposób czyścimy innego rodzaju zbiorniki z niebezpiecznych gazów.

Specjalistyczne czyszczenie przemysłowe ↗

Tu znajdziesz inne nasze usługi w zakresie czyszczenia przemysłowego.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę