Digitalizacja dokumentacji technicznej

Dla firm i instytucji budujemy cyfrowe zbiory technicznej dokumentacji, by praca z nimi była szybka i bezpieczna dla samego dokumentu. Dokumentacja techniczna ma dla przedsiębiorstw ogromną wartość, tym bardziej wtedy, kiedy występuje w jednym papierowym egzemplarzu. Warto zadbać o trwałą, cyfrową kopię dokumentów, odpowiednio nimi zarządzać i udostępniać do pracy bez obaw przed zniszczeniem.

Dowiedz się więcej

Digitalizacja dokumentacji technicznej
projektant-architekt siedzi przed komputerem i pracuje nad projektem technicznym

Zadbaj o cyfrową wersję dokumentacji technicznej

Realizujemy procesy digitalizacji wszelkich złożonych zbiorów dokumentów. Naszą specjalizacją jest dokumentacja techniczna – ma ona najczęściej duże, niestandardowe wymiary i zawiera skomplikowane, specjalistyczne informacje branżowe.

Proces digitalizacji w naszym wydaniu to nie tylko przemiana dokumentu z formy analogowej na cyfrową. Zeskanowanym dokumentom nadajemy odpowiednie atrybuty opisowe i techniczne, zgodnie z ustaleniami z klientem oraz przypisujemy je do określonej struktury funkcjonalnej w systemie informatycznym.

Sprawnie zarządzaj dokumentami

Zeskanowana dokumentacja może zasilić cyfrowe repozytorium danych z określoną strukturą funkcjonalną. Organizacja pracy na tak przygotowanych odpowiednikach elektronicznych jest łatwa, sprawna i wpływa na efektywność pracy użytkowników. Nadane dokumentom atrybuty opisowe i techniczne umożliwiają łatwe zarządzanie nie tylko samymi dokumentami ale też informacjami, jakie są w nich zawarte.

laptop i rulony papierowych projektów technicznych

Rodzaje dokumentacji przetwarzanej do formatu cyfrowego

  • Dokumenty branżowe: projekty techniczne, schematy techniczne, mapy, specyfikacje techniczne, dokumentacje wykonawcze i powykonawcze, plany, rysunki, szkice, rzuty, profile, paszporty elementów sieci czy dokumenty powyżej 10m długości,
  • Inne dokumenty firmowe, jak: dokumentacja kadrowo-płacowa, administracyjna, finansowa, księgowa, etc.

Korzyści dla Ciebie?

  • Łatwy i szybki dostęp do dokumentów i informacji.
  • Możliwość pracy wielu osób z jednym dokumentem w tym samy czasie.
  • Bezpieczeństwo oryginału (w postaci papierowej) bez ryzyka zgubienia czy zniszczenia jedynego egzemplarza.
  • Oszczędność powierzchni biurowej i kosztów utrzymania biur i archiwum.
  • Cyfrową bazę danych spójną dla wszystkich użytkowników.
pracownicy przemysłowi w hucie stojąc czytają informacje na tablecie

Dodatkowe, przydatne dla Ciebie informacje

Cyfrowe zarządzanie infrastrukturą przemysłową ↗

Jak zarządzać techniczną infrastrukturą w oparciu o dane cyfrowe? Przeczytaj na blogu, jak pomaga w tym technologia skanowania laserowego 3D.

Usługa paszportyzacji↗

Zobacz, na czym polega paszportyzacja majątku firmy i jak cyfryzacja może zmienić jakość zarządzania infrastrukturą i procesami przedsiębiorstwa.

Skanowanie laserowe ↗

Nie trzeba tworzyć dokumentacji papierowej. Projekty techniczne infrastruktury zakładu mogą od razu zaistnieć w postaci cyfrowej chmury punktów. Zobacz, jak ułatwia to technologia skanowania laserowego 3D.

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Sprawdź ofertę