Food Hygiene Audit – mobilna aplikacja do zarządzania procesem mycia i dezynfekcji

tablet z aplikacją do zarządzania procesem mycia i dezynfekcji w zakładach przemysłu spożywczego

Cyfryzacja procesów wewnątrz przedsiębiorstwa zasadniczo wpływa na zmianę sposobu gromadzenia danych, ale też pozyskanym informacjom nadaje zupełnie nową wartość. Dokładne dane są fundamentem świadomych decyzji biznesowych. Pozwalają na wnikliwą analizę rzeczywistych warunków w zakładzie i optymalne zarządzanie wybranymi obszarami działalności.

Mycie i dezynfekcja stref produkcyjnych

Spółka Climbex w zakładach przemysłu spożywczego od lat realizuje usługę mycia i dezynfekcji stref produkcyjnych. Najistotniejszym celem jest przygotowanie czystego i bezpiecznego środowiska dla produkowanej żywności. Oznacza to, że wszystkie linie produkcyjne, maszyny, akcesoria oraz pomieszczenia muszą być dokładnie umyte i zdezynfekowane po rozbiorze i przetwórstwie mięsa, drobiu czy ryb.

Kluczowym elementem w realizacji usługi jest jakość jej wykonania. Usługa musi być zrealizowana w zakładanym przedziale czasu, a do tego wszystkie wymazy pobrane po procesie mycia muszą wskazywać na wysoki poziom czystości mikrobiologicznej.

Na jakość wykonania procesu mycia stref produkcyjnych mają wpływ przede wszystkim:

 • czas, w jakim usługa ma być zrealizowana,
 • wielkość przestrzeni produkcyjnej do wyczyszczenia,
 • specjalistyczny sprzęt do wykonania usługi,
 • zasoby osobowe o odpowiednich kompetencjach,
 • swobodny dostęp do czyszczonych powierzchni i urządzeń,
 • konstrukcja maszyn produkcyjnych i linii technologicznych (w tym miejsca trudno dostępne, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia),
 • odpowiednie ciśnienie i temperatura wody,
 • usterki techniczne zdiagnozowane podczas procesu czyszczenia,
 • jakość stosowanych środków chemicznych oraz ich roztwory.

Powyższe informacje można bez problemu zbierać z wykorzystaniem aplikacji Food Hygiene Audit i w ten sposób mieć dostęp zarówno do bieżących, jak i archiwalnych danych o warunkach, w jakich wykonywana jest usługa.

„Cyfryzując częściowo proces bardzo zależało nam na tym, aby w sposób ciągły i systematyczny móc gromadzić dane o warunkach, w jakich przychodzi nam realizować zadania” – mówi Zbigniew Florczuk, dyrektor operacyjny działu Food Hygiene w Climbexie. „Z własnej praktyki widzimy, jak wiele czynników ma wpływ na jakość realizowanej usługi. Jak zaprojektowana jest przestrzeń produkcyjna, jak skonstruowane są maszyny, które czyścimy, usterki techniczne, które w procesie diagnozujemy, problemy organizacyjne, kompetencje pracowników – to elementy, które mogą zasadniczo determinować efekt naszej pracy. Chcemy je definiować, zbierać, analizować, by wspólnie z klientem świadomie podejmować decyzje, w jakich obszarach możemy się optymalizować, a w jakich próbować zapobiegać niepożądanym skutkom” – dodaje dyrektor Florczuk.

Korzyści z wykorzystania aplikacji Food Hygiene Audit:

 • Podwyższenie bezpieczeństwa i jakości procesu realizacji usługi.
 • Spójna i szybka informacja w zakresie identyfikacji zagrożeń i uchybień.
 • Spójna i szybka informacja w zakresie warunków realizacji usługi.
 • Analiza trendów i zależności pomiędzy usługami, systemami, procesami, etc.

Aplikacja Food Hygiene Audit – krok do lepszej jakości

„Aplikacja Food Hygiene Audit jest naszym autorskim rozwiązaniem i bardzo zadbaliśmy o to, aby miała dokładnie zdefiniowane obszary i procesy, w jakich faktycznie działamy u klienta” – komentuje dalej Zbigniew Florczuk. „Założyliśmy, że tylko wtedy będzie spełniać oczekiwania zespołów operacyjnych i będzie w procesie użyteczna”.

Rozwiązanie ma zdefiniowane sekcje na informacje dotyczące poszczególnych etapów usługi. Pozwala gromadzić dane o warunkach, jakie są zastane na wejściu przed rozpoczęciem realizacji zadania, jest obszar na dane o warunkach, w jakich przebiega proces mycia i dezynfekcji oraz obszar, gdzie gromadzone są dane o badaniach mikrobiologicznych czy innych wynikach kontroli.

W narzędziu są zdefiniowane role i zakresy kto, gdzie i jakie dane wprowadza do systemu, kto ma do nich dostęp, kto podejmuje decyzje. Wszystkie informacje są dostępne online zarówno po stronie wykonawcy, jak też po stronie zakładu. Klient może na bieżąco śledzić proces mycia, wyniki kontroli, otrzymywać alerty o sytuacjach awaryjnych, szybko reagować i podejmować decyzje, w tych obszarach, gdzie jest to konieczne. Ogromną wartością jest to, że wszyscy pracują na jednej, spójnej bazie informacji.

screen z aplikacji Food Hygiene Audit

W czym może Ci pomóc aplikacja Food Hygiene Audit?

 • Skrócony czas pozyskania informacji i stały dostęp do danych.
 • Zawsze aktualne sparametryzowane dane o warunkach realizacji usługi i wynikach kontroli.
 • Jednolita informacja w jednym narzędziu dla wszystkich użytkowników (zarówno po stronie wykonawcy, jak i po stronie zakładu)
 • Dane analityczne pozwalające oceniać sytuację i podejmować trafne decyzje biznesowe.
 • Możliwość wprowadzania standaryzacji określonych zadań i procesów.
 • Jednolita procedura raportowania.

Cyfryzacja a zmiany jakościowe w podejściu do usługi

„Przy projektowaniu aplikacji dużą uwagę skupiliśmy na szczegółowym opracowaniu, jakie dane chcemy pozyskiwać z procesów kontrolnych, bo to one, a dokładnie wymazy mikrobiologiczne, określają, czy usługa została przez nas wykonana dobrze czy też nie” – ocenia dyrektor Florczuk. „W aplikacji, dla poszczególnych punktów krytycznych, z których pobierane są wymazy, został określony zestaw informacji, które bezwzględnie muszą być wprowadzone do systemu. To dzięki tym danym uzyskujemy szerszy pogląd na to, co dzieje się na hali produkcyjnej klienta” – dodaje.

Raporty z aplikacji dostarczają wielu informacji. Na ich podstawie spółka Climbex zaczęła wprowadzać zmiany w sposobie realizacji usługi mycia czy lepiej zarządzać informacją o zdarzeniach losowych. Zweryfikowano też skutki krzyżowania się ciągów komunikacyjnych osób trzecich z obszaru logistyki ze strefą produkcji i poprawiono organizację pracy kilku pracowników.

„Wcześniej nie mając danych, nie analizując trendów i czynników wpływających na efekty pracy, nie byliśmy w stanie standaryzować określonych zakresów czynności. Dziś to robimy i zauważamy efektywniejsze wykorzystanie mocy naszych zespołów” – podsumowuje Zbigniew Florczuk.

Częściowa cyfryzacja procesu pozwala diagnozować i eliminować czynniki utrudniające czy uniemożliwiające skuteczną pracę. Tym samym narzędzie w postaci aplikacji w pełni realizuje podstawowy cel, jaki leży w interesie wykonawcy i producenta – eliminuje zagrożenia z obszarów mających bezpośredni kontakt z produkowaną żywnością.

Eksperci
Zbigniew Florczuk
Zbigniew Florczuk

dyrektor operacyjny, Climbex Sp. z o.o.

Zapisz się do naszego newslettera!

Eksperci
Zbigniew Florczuk
Zbigniew Florczuk

dyrektor operacyjny, Climbex Sp. z o.o.