Sympozjum naukowo-techniczne Chemia 2019

magazyn branżowy Chemia Przemysłowa

W dniach 23-24 stycznia, tradycyjnie w Domu Technika w Płocku, odbyło się Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia 2019. Była to jubileuszowa 25. edycja tego wydarzenia, na którym spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji i organizacji technicznych oraz ośrodków naukowych związanych z branżą chemiczną, petrochemiczną i rafineryjną.

Ponad 420 uczestników brało udział w tematycznych panelach, burzliwych debatach ekspertów oraz biznesowych rozmowach w kuluarach, przy licznie wystawionych firmowych stoiskach.

Tematyka tegorocznej edycji sympozjum była bardzo szeroka i mocno posadowiona na wydarzeniach prawnych i społeczno-gospodarczych ostatnich miesięcy. Próbowano też wypracować stanowisko na temat przyszłości i perspektywy rozwoju polskiej branży chemicznej na tle globalnych trendów oraz jej powiązań z polityką energetyczną.

Dyskusje były bardzo ciekawe, dotykały różnorodnej problematyki i różnych gałęzi przemysłu chemicznego i petrochemicznego. Omówione zostały globalne trendy i kierunki rozwoju w polskich nawozach i środkach ochrony roślin, szanse rozwoju tzw. czystych technologii i ich możliwy pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz szanse na sprostanie wymaganiom międzynarodowym w zakresie polityki klimatycznej. Poruszony został problem rozwoju paliw przyszłości w polskiej chemii i zagospodarowania odnawialnych źródeł energii. Dyskutowano o elektromobilności, cyfryzacji i inteligentnych technologiach wspierających procesy przetwórcze, produkcyjne i dystrybucyjne w branży chemicznej.

Dekontaminacja zbiorników – azymut w stronę ekologii

Spółka Climbex kolejny raz na naukowej konferencji zaprezentowała temat technologii dekontaminacji w procesie automatycznego czyszczenia wielkogabarytowych zbiorników ropy naftowej. Spółka prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest poszerzenie usługi automatycznego czyszczenia zbiorników o aspekt dekontaminacji toksycznych gazów w procesie czyszczenia.

Climbex od kilku lat realizuje usługi automatycznego czyszczenia wielkogabarytowych zbiorników magazynowych. Z usług spółki korzystają największe koncerny naftowe w kraju i za granicą. Do realizowanych usług spółka wykorzystuje automatyczne systemy czyszczące – non man entry, które pozwalają na odzysk węglowodorów z osadów dennych na poziomie nawet do 95%.

Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi, by utrzymać konkurencyjną pozycję w branży” – mówi Mariusz Iskierski, dyrektor operacyjny działu Oil & Gas w Climbexie. „Dotychczasowe metody automatycznego czyszczenia zbiorników nie zapewniają minimalnego poziomu emisji toksycznych gazów do środowiska. Chcemy to zmienić opracowując innowacyjną technologię, której zastosowanie będzie uzależnione od jakości opracowanego czynnika dekontaminującego” – dodaje Iskierski.

Projekt dekontaminacji poszerzy portfel usług spółki dla branży magazynowania i przetwórstwa ropy naftowej o innowacyjną technologię. Spółka na ten cel otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w wysokości 8,3 mln zł.

Więcej o projekcie badawczo-rozwojowym można przeczytać tutaj.