Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje 2019

Widok na rafinerię z góry, zbiorniki, rurociągi, instalacje

W dniach 9-10 stycznia spółka Climbex wzięła udział w międzynarodowej konferencji technicznej „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje 2019”. Jak co roku, w spotkaniu brali udział eksperci i przedstawiciele branży naftowej, gazowej, chemicznej i energetycznej zarówno ze strony biznesu, jak też ośrodków badawczych i naukowych.

Spółka Climbex na konferencji wystąpiła razem z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym z Krakowa. Obie organizacje, jako partnerzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Celem projektu jest opracowanie technologii dekontaminacji w procesie automatycznego czyszczenia wielkogabarytowych zbiorników magazynowych ropy naftowej. Wyróżnikiem opracowywanej technologii ma być ograniczenie emisji szkodliwych gazów do środowiska naturalnego, w procesie automatycznego czyszczenia.

Współpraca z Instytutem Nafty i Gazu

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką, która realizuje przedsięwzięcia dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego. Osiągnięcia Instytutu tworzą bardzo bogaty dorobek naukowy, a co ważniejsze, znalazły swoje odbicie w wielu wdrożonych rozwiązaniach w górnictwie naftowym, gazownictwie, przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.

W obszarze serwisowania wielkogabarytowych zbiorników na ropę naftową, a szczególnie w zakresie ich automatycznego czyszczenia, Climbex ma silną pozycję konkurencyjną, ale wciąż wierzymy, że drzemie w nas jeszcze duży potencjał do innowacyjności” – mówi Radosław Dąbrowski, prezes zarządu spółki Climbex oraz prezes zarządzający strategicznym obszarem Industrial Services w Grupie Impel. „W branży rafineryjnej i petrochemicznej możemy jeszcze sporo osiągnąć. Połączenie doświadczenia naszych inżynierów pracujących na co dzień przy serwisowaniu zbiorników oraz dorobku naukowego Instytutu Nafty i Gazu z całą pewnością jest dobrym kierunkiem poszukiwania nowych rozwiązań dla branży” – dodaje Radosław Dąbrowski.

Projekt dekontaminacji toksycznych gazów

Podczas konferencji we wspólnej prelekcji wystąpili Mariusz Iskierski, dyrektor operacyjny działu Oil & Gas Climbexu pełniący jednocześnie rolę kierownika projektu oraz Wojciech Krasodomski – adiunkt z Instytutu Nafty i Gazu. Panowie przedstawili referat pt. „Automatyczne czyszczenie wielkogabarytowych zbiorników magazynowych ropy naftowej z aspektem dekontaminacji toksycznych gazów węglowodorowych”.

Opracowywana przez nas technologia ma szansę stać się unikatową w skali światowej” – mówi Mariusz Iskierski z Climbexu. „Jej wprowadzenie na rynek zwiększy efektywność odzysku węglowodorów i znacznie zmniejszy emisję szkodliwych substancji będących efektem ubocznym automatycznego czyszczenia zbiorników. Poprawi się również bezpieczeństwo pracowników realizujących usługę” – dodaje.

Climbex w ramach prac badawczo-rozwojowych zaprojektuje i zbuduje nowy moduł dekontaminacji, który umożliwi kompleksowość usługi automatycznego czyszczenia w aspekcie ograniczenia emisyjności. Wypracowana technologia wpłynie na poszerzenia portfela zagranicznych odbiorców usługi. Pozwoli też sprostać zwiększającym się wymaganiom polityki ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracowników, co na globalnych rynkach magazynowania i przetwórstwa ropy naftowej jest najwyższym priorytetem.

Prace projektowe uruchomione zostały dzięki dofinansowaniu z NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości 8,3 mln zł, co stanowi 44% kosztów całego przedsięwzięcia. Realizacja projektu zaplanowana jest do połowy 2021 roku.

Więcej o projekcie badawczo-rozwojowym można przeczytać tutaj.