Sympozjum Chemia 2020

Model BIM na bazie danych ze skanowania laserowego 3D

Już 26. raz w Płocku pod patronatem Grupy Orlen odbyło się sympozjum naukowo-techniczne traktujące o stanie i przyszłości polskiego przemysłu chemicznego, petrochemicznego i rafineryjnego.

Wydarzenie tradycyjnie otwarto wykładem w ramach Akademii BMP, w którym wystąpił dr Tomasz Rożek – dziennikarz, doktor nauk fizycznych i popularyzator nauki. Opowiadał o kompetencjach przyszłości, nowych zawodach, zmianach technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sztucznej inteligencji.

Trendy w przemyśle chemicznym

Spotkanie w stolicy polskiej chemii miało bardzo dynamiczny charakter, a to z uwagi na ciekawe dyskusje o zmianach legislacyjnych, kierunkach realizacji unijnej polityki klimatycznej, proekologicznym gospodarowaniu surowcami i odpadami czy transformacji cyfrowej w polskim przemyśle chemicznym.

Podczas wydarzenia dużo miejsca poświęcono dyskusjom w zakresie proekologicznych projektów realizowanych przez branżę. Omawiano zmiany w zakresie redukcji w stosowaniu nawozów sztucznych, emisji spalin, efektywniejszego wykorzystania energii oraz stawiano tezy, jak sprostać wymaganiom rynku w zakresie dostarczania paliw alternatywnych i czym w ogóle są paliwa przyszłości. Na pewno w najbliższych latach z zaciekawieniem będziemy obserwować rynek paliw w związku z wykorzystaniem wodoru. Zwieńczeniem dyskusji w tym temacie było podpisanie podczas sympozjum listu intencyjnego pomiędzy PKN Orlen a Miastem Płock w zakresie rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy wodorowe.

Cyfrowa strona przemysłu chemicznego

W bloku tematycznym traktującym o cyfryzacji polskiego przemysłu chemicznego zaprezentowano wiele ciekawych propozycji technologicznych. Czy w przemyśle sztuczna inteligencja może podejmować decyzje za człowieka? Czy rozszerzona rzeczywistość usprawnia zarządzanie incydentami na instalacjach i pracami serwisowymi? Czy wykorzystując potencjał trójwymiarowej chmury punktów da się przewidywać awarie przemysłowe? Tak, to przykłady jak można efektywniej dbać o instalacje przemysłowe i zwiększyć zdolność przedsiębiorstw do podejmowania celniejszych decyzji biznesowych. W panelu zatytułowanym „Informacja cyfrowa jako podstawa bezpieczeństwa pracy na instalacjach przemysłowych” wystąpił Piotr Lasoń ze spółki Climbex. Przedstawił możliwości wykorzystania technologii skanowania laserowego w planowaniu inwestycji, modelowaniu trójwymiarowym instalacji i budynków przemysłowych, w detekcji nieprawidłowości na instalacjach, czy w tworzeniu cyfrowych baz inwentaryzacyjnych.

Jak mówił Piotr Lasoń – „skanowanie 3D pozwala przenieść rzeczywisty obraz zakładu przemysłowego do cyfrowej postaci i pracować na wielopłaszczyznowej bazie danych. Te przedsiębiorstwa, które jako pierwsze będą wykorzystywać technologię skanowania laserowego i pozyskiwać kompleksową informację o swoich instalacjach, pierwsze będą mogły korzystać z wielu dodatkowych wartości, jak np. sprawniejsze i oparte o analitykę danych zarządzanie wieloma procesami w przedsiębiorstwie”.

Działalność R&D w polskiej chemii

Z nieco mniejszym entuzjazmem spoglądano na możliwości wsparcia prac badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw finansowaniem ze środków publicznych. Sprawę skomplikował brexit, bo do dziś toczą się dyskusje między Wielką Brytanią a Unia Europejską o kształt umowy handlowej. Ciosem dla branży była też decyzja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o zamknięciu pod koniec 2018 roku Programu Sektorowego Innochem. Jego wnioskodawcą była Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Głównym celem programu miało być wsparcie polskich przedsiębiorstw branży chemicznej w rozwoju innowacyjnych rozwiązań w perspektywie do roku 2023 i wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. Obecna sytuacja zatem nie jest łatwa. Środki w ramach dotychczasowych projektów sektorowych zostały wyczerpane, a dofinansowanie ze środków publicznych w perspektywie lat 2022- 2027 zostało czasowo wstrzymane. Choć przedsiębiorstwa podejmują negocjacje w zakresie nowych partnerstw, to brak ustalonych zasad dla brexitu, wciąż nie daje jasnej sytuacji ile pieniędzy znajdzie się w unijnym budżecie dla nowych projektów rozwojowych.

Warto też zauważyć, że polskie przedsiębiorstwa z obszaru chemii i petrochemii nie czekają z założonymi rękoma. W ramach własnych możliwości podejmują inwestycje w projekty przyszłościowe.

Konferencja w liczbach

Sympozjum Chemia 2020 odwiedziło ponad 400 gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele ośrodków badawczych, naukowych, zakłady branżowe, dostawcy rozwiązań, jaki również przedstawiciele organizacji sektorowych działających na rzecz wspierania i propagacji osiągnięć polskich chemików.