Oczyszczanie torowiska kolei metropolitalnej po ulewach

Torowisko ze zwrotnicami

Na 20-kilometrowym odcinku kolei metropolitalnej doszło do awarii wstrzymującej ruch pociągów. Tory zostały zalane wodą i błotem w 10 miejscach, m.in. w okolicach Kiełpinka. Tu spółka Climbex rozpoczęła prace oczyszczania.

Ładowarki próżniowe w akcji

Lipcowe ulewy z 2016 roku w okolicach Gdańska wyrządziły duże szkody. Wg oficjalnej ekspertyzy IMGW, była to największa od 65 lat ulewa, jaka dotknęła Gdańsk. W wyniku nawałnicy na odcinku ponad 20 kilometrów, aż w 10 miejscach nastąpiło osunięcie się ziem z okolicznych terenów. Błotem zostały zalane torowiska, co doprowadziło do paraliżu transportu kolejowego na długie tygodnie.

Spółka Climbex brała udział w usuwaniu szkód i oczyszczania torów z błota oraz zanieczyszczeń, by jak najszybciej przywrócić ruch pociągów. Prace były realizowane na odcinku linii nr 248 należącej do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jednym z kluczowych założeń było zastosowanie bezpiecznej metody oczyszczania torowiska. Załoga Climbexu, dysponująca specjalistycznymi ładowarkami próżniowymi o mocy 210kW, wykazała pełną gotowość, by usunąć niedogodności. Zastosowano technikę oczyszczania podciśnieniowego, co pozwoliło na skuteczne przeprowadzenie interwencji. Z pomocą ładowarek próżniowych bezpiecznie wydobyto z torowisk zanieczyszczony błotem tłuczeń. Bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia bezpieczeństwa wykonania zlecenia, było ograniczenie ryzyka uszkodzenia warstwy zagęszczonej podtorza. Oczyszczone torowiska z tłucznia nadal miały zachowywać stabilne i twarde podłoże dla infrastruktury kolejowej. Były to prace przygotowujące torowiska do dalszej naprawy. Mobilne ładowarki próżniowe usprawniły dotarcie do wszystkich czyszczonych miejsc i sprawny rozładunek zanieczyszczeń we wskazane miejsce poza infrastrukturą kolejową.

Odkurzanie wysokociśnieniowe

Ładowarki próżniowe, z uwagi na ogromną siłę ssania, nadają się do usuwania i transportu wielu zanieczyszczeń i odpadów. Mogą usuwać różnego rodzaju osady, szlamy, ciecze, substancje sypkie, czy różnego rodzaju zanieczyszczone kruszywa – piaski, żwiry, gruzy, etc. Dzięki tym wielkim odkurzaczom przemysłowym można w szybkim czasie oczyścić strefy przemysłowe z wysokiego zapylenia, odessać osady z dużych głębokości oraz wyczyścić różnego rodzaju infrastrukturę przemysłową, jak rurociągi, zbiorniki, kotły czy silosy.