Climbex zmienia formę prawo-organizacyjną

konie na szachownicy

Informujemy, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. sąd zarejestrował zmianę formy prawno-organizacyjnej spółki Climbex ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie oznacza kontynuację bytu prawnego i działalności spółki w nowej formie prawnej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie bowiem z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej (Climbex sp. z o.o.) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Climbex S.A.) – są to zarówno prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym, np. wynikające z umów zawartych dotychczas przez Climbex S.A., jak i o charakterze publicznoprawnym.

W związku z przekształceniem zmianie uległ numer KRS spółki (nowy numer KRS to 0000854999), natomiast bez zmian pozostały numery NIP 7540026219 oraz REGON 530943270. Przekształcenie spółki nie spowodowało zmiany adresu dotychczasowej siedziby, adresów oddziałów i adresów korespondencyjnych. Bez zmian swoje obowiązki kontynuuje także zarząd spółki w osobach: Radosław Dąbrowski – prezes zarządu oraz Dariusz Witkowski – wiceprezes zarządu.