ORLEN wysoko ocenia współpracę z Climbexem

Kobieta i mężczyzna w odzieży roboczej i kaskach z urządzeniami mobilnymi na tle instalacji przemysłowej

W wyniku przeprowadzonej przez Orlen S.A. oceny współpracy z dostawcami, spółka Climbex za rok 2022 otrzymała wysoką notę na poziomie 82,5% w skali 0-100 pkt. Uzyskany wynik, wg kryteriów stosowanych przez koncern, plasuje spółkę Climbex w grupie najwyżej ocenianych dostawców usług.

Grupa ORLEN w ramach dobrych praktyk na bieżąco monitoruje współpracę z dostawcami i cyklicznie poddaje ją ocenie. Jak podaje w swoich źródłach* –  stale aktualizuje zasady realizacji odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w procesach zakupowych. Kluczowymi elementami w tym zakresie jest opracowana przez Grupę „Polityka Zakupowa” oraz „Kodeks postępowania dla Dostawców”. Standardy współpracy z dostawcami wspiera także platforma zakupowa Connect. Pomaga ona ujednolicić procesy zakupowe w całej Grupie ORLEN, determinuje też transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań, standaryzację ścieżek kontraktacji, wymianę wiedzy oraz poprawę komunikacji z dostawcami.

Jak podaje ORLEN* – „wszyscy dostawcy i oferenci Grupy ORLEN zobowiązani są do zapoznania się i zaakceptowania wymogów w zakresie przestrzegania praw człowieka, prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych, ale także dbania o środowisko naturalne. Akceptacja „Kodeksu postępowania dla Dostawców” przez oferentów i dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych”.

Climbex we współpracy z Grupą ORLEN

Climbex stale współpracuje ze spółkami z Grupy ORLEN i skrupulatnie wypełnia wymogi proceduralne przy postępowaniach ofertowych i w działalności operacyjnej. W roku 2022 spółka dla koncernu realizowała prace z bardzo szerokiego zakresu czyszczenia instalacji przemysłowych z wykorzystaniem różnego typu technologii, usługi czyszczenia chemicznego oraz brała udział w pracach remontowych podczas przestojów technologicznych.

„Mając na uwadze podnoszenie standardów współpracy z klientami, z dużą rozwagą podchodzimy do wypełniania wymogów bezpieczeństwa przy realizacji projektów” – mówi Piotr Stemporski, wiceprezes Climbexu odpowiedzialny za operacyjną stronę działalności spółki. „Staramy się odpowiadać na coraz wyższe oczekiwania rynkowe i to realizujemy w wielu aspektach – odpowiedzialności za ludzi, procesy, rozwijaniu partnerstwa w biznesie, także współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi, wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, włączając w to cyfrowe i proekologiczne technologie. Bardzo cieszy nas tak wysoka ocena ze strony spółki ORLEN S.A., bo potwierdza realizację przez nas odpowiedzialnych praktyk biznesowych według wysokich standardów” – dodaje Stemporski.

Wyniki oceny spółki Climbex

Cykliczna ocena współpracy z dostawcami, realizowana przez ORLEN, prowadzona jest w dwóch obszarach – współpracy z działem zakupów po stronie dostawcy oraz pracy służb technicznych wykonujących usługi.

Po stronie spółki Climbex dział zakupów przygotowuje dokumentację ofertową, realizuje procesy przetargowe, obsługuje i monitoruje proces wymiany dokumentacji i informacji na platformie Connect. W tym obszarze aż 4 kryteria na 5 możliwych otrzymały maksymalną liczbę punktów. Są to:

  1. szybkość reakcji,
  2. dzielenie się wiedzą,
  3. pro-aktywność i inicjatywa,
  4. potencjał do rozwoju współpracy.

Mniejszą liczbę punktów spółka otrzymała za efektywność kosztową ofert współpracy.

W zakresie realizacji usługi i pracy służb operacyjnych najwyżej oceniono sprawność w obsłudze reklamacji (na 100%), jakość wykonania prac (83,3%) oraz terminowość i zgodność wykonania z warunkami umowy (75%).

W ogólnej ocenie wszystkie kryteria zostały podzielone na 4 zasadnicze obszary:

  1. jakość,
  2. terminowość,
  3. satysfakcja klienta
  4. oraz komunikacja.

Climbex 100% punktacji otrzymał za komunikację, 88% za jakość, 75% za terminowość i 74% w obszarze satysfakcji klienta.

infografika przedstawiająca ocenę współpracy ze spółką Climbex

„Wciąż doskonalimy się i cieszy nas, że przynosi to pozytywne efekty” – ocenia Piotr Stemporski. „W obszarze przemysłowym, w jakim pracujemy, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami jest kluczowe dla zwiększania bezpieczeństwa pracy na instalacjach. Bardzo gratuluję i dziękuję pracownikom spółki. To Wasze zaangażowanie i wiedza są powodem do satysfakcji. Jestem przekonany, że konsekwencja w codziennej pracy pozwoli nam utrzymać wysoki standard pracy z klientami” – dodaje prezes Stemporski.

*źródło: www.orlen.pl, Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN.