Czyszczenie zbiornika na ropę dla czeskiego operatora paliwowego MERO

Widok z góry na terminal paliwowy z wielkogabarytowymi zbiornikami na ropę naftową

Po raz pierwszy w Czechach firma MERO ČR przetestowała czyszczenie zbiorników z systemem Non Man Entry. Ta innowacyjna technologia bardziej, niż tradycyjne metody czyszczenia, chroni zdrowie ludzi i przyrodę.

Z wykorzystaniem tej technologii i przy udziale spółki Climbex, w okresie od marca do maja tego roku, wyczyszczono jeden ze zbiorników na Centralnym Terminalu Tankowania Ropy Naftowej w Nelahozevs.

Technologia ATC – Non Man Entry

System Non Man Entry to mobilny zestaw urządzeń do automatycznego czyszczenia wielkogabarytowych zbiorników na ropę naftową. Jego wykorzystanie w procesie czyszczenia nie wymaga wejścia ludzi do wnętrza zbiornika, gdzie występuje toksyczna atmosfera.

Technologia ATC (Automated Tank Cleaning) z wykorzystaniem w/w systemu od lat jest stosowana przez spółkę Climbex i stale udoskonalana. Dzięki niej w sposób znacznie szybszy i bezpieczny można usunąć ze zbiornika wszystkie denne osady nagromadzone przez lata. Co więcej, z wykorzystaniem technologii ATC, ze zbiornika usuwane są zanieczyszczenia z podziałem na frakcje. To z kolei zapewnia odzysk pełnowartościowych węglowodorów nawet na poziomie do 98%. Proces jest zatem wysoce wydajny i opłacalny.

Doświadczenia czeskiego operatora

Jak podaje MERO ČR – czyszczenie wielkogabarytowych zbiorników na ropę naftową jest konieczne przynajmniej raz na 15-20 lat i jest zasadniczym elementem w procesie naprawy i modernizacji zbiornika. Na czeskim terminalu zwykle czyszczony jest jeden zbiornik rocznie. Kolejny, z 17 zbiorników w Nelahozevs, będzie wyczyszczony w 2025 roku.

Nasza firma od dawna koncentruje się na innowacjach technologicznych w procesach czyszczenia zbiorników” – powiedział Jaroslav Pantůček, prezes zarządu i dyrektor generalny MERO ČR, a.s.System Non Man Entry, który zastosowaliśmy jako pierwsi w Czechach, bardziej niż tradycyjne metody czyszczenia, chroni naszych pracowników, skraca czas czyszczenia zbiornika, a także jest znacznie bardziej przyjazny dla środowiska” – dodaje Pantůček.

„Wykonawcą realizującym projekt z wykorzystaniem systemu Non Man Entry została polska firma Climbex”powiedział Zdeněk Dundr, wiceprezes zarządu i dyrektor operacyjny ds. technicznych MERO ČR. „Nowa procedura czyszczenia zbiorników okazała się wysoce funkcjonalna, dlatego już teraz dzielimy się naszymi doświadczeniami z innymi firmami nie tylko w Czechach, ale także za granicą (…). System Non Man Entry oparty jest na zdalnie sterowanych dyszach umieszczonych na dachu zbiornika magazynowego. Przez dysze wprowadzany jest do zbiornika odpowiedni środek dekonataminujący, który łatwiej rozpuszcza i usuwa osady, dzięki czemu cały proces jest znacznie szybszy i bezpieczniejszy. Jest to praktycznie bezodpadowa technologia, która pomaga również zmniejszyć ślad węglowy całego procesu czyszczenia, co jest bardzo ważne dla MERO ČR” – skomentował współpracę Zdeněk Dundr.

(…) W tym roku na czeskim terminalu paliwowym proces czyszczenia przeszedł zbiornik magazynowy H22. Ma kubaturę 125.000 m3 i powierzchnię dna 5.600 m2. Jest jednym z największych w Centralnej Stacji Naftowej i jednocześnie jednym z największych w Europie Środkowej. Został oddany do użytku w 2003 roku i było to jego pierwsze czyszczenie. W trakcie realizacji usługi ze zbiornika usunięto bez odpadów ponad 3.000 m3 osadów i ponownie wprowadzono do obiegu technologicznego do dalszego wykorzystania. Teraz wszystkie spoiny dna, których łączna długość przekracza 5 km, przechodzą kontrolę defektoskopową (badania nieniszczące NDT zmierzające do wykrycia nieciągłości materiału). Zbiornik H22 powinien wrócić do normalnej pracy około listopada br. po zakończeniu planowych przeglądów, napraw i kompleksowej modernizacji wyposażenia zbiornika. Można go wypełnić rurociągiem IKL w około trzy dni, a rurociągiem Przyjaźń w około sześć i pół dnia.

wykorzystano źródło: mero.cz