Media o nas – eksperci Climbexu mówią o technologii degazyfikacji

Magazyn Polska Chemia z publikacją o technologii degazyfikacji

Przedsiębiorstwa przemysłowe starają się sprostać rygorystycznym normom środowiskowym. Przezbrajają procesy technologiczne na mniej energochłonne, pracują nad poprawą gospodarki odpadami, inwestują w technologie mniej emisyjne.

Jednym z takich rozwiązań jest technologia degazyfikacji, bezpieczna i prośrodowiskowa, szczególnie wykorzystywana w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Podczas prac konserwacyjnych, czy też przy załadunku i rozładunku różnego typu zbiorników w rafineriach, bazach paliwowych, portach przeładunkowych związków ropopochodnych, czy rurociągach, uwalniają się lotne związki organiczne (LZO, nazywane też VOC, z ang. Volatile Organic Compounds). Wiele z nich jest niebezpiecznych dla zdrowia i szkodzą środowisku, do którego trafiają jako uboczne produkty procesów przemysłowych. Degazyfikacja polega na wyłapywaniu LZO i spalaniu ich, by nie przedostały się do atmosfery.

Jaki wpływ na środowisko naturalne ma neutralizacja szkodliwych gazów powstających w procesach technologicznych? Jakie gazy i opary mogą być spalane przy pomocy mobilnych jednostek do degazyfikacj? Jak działają mobilne platformy do neutralizacji szkodliwych gazów?

O wszelkich aspektach technologii degazyfikacji przeczytasz na stronie 77 we wrześniowym wydaniu magazynu „Polska Chemia”, którego wydawcą jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Przyjemnej lektury!