Media o nas – degazyfikacja niebywale skuteczna

Mobilna jednostka do spalania niebezpiecznych gazów

Degazyfikacja jest jednym ze sposobów redukcji emisji szkodliwych gazów i oparów, które powstają w procesach technologicznych branży chemicznej i petrochemicznej. W świetle coraz bardziej restrykcyjnych przepisów Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal), zakłady przemysłowe powinny utylizować toksyczne związki, by minimalizować ich emisję do środowiska.

Proces degazyfikacji polega na wychwytywaniu lotnych związków organicznych i neutralizowaniu ich z wykorzystaniem specjalistycznych mobilnych jednostek spalających. Proces spalania może być przeprowadzony na miejscu w zakładzie, bezpośrednio tam, gdzie wytwarzane są niebezpieczne gazy. Jest też szybki i bardzo skuteczny. W procesie możliwe jest spalenie do 99,9% szkodliwych związków.

Więcej o korzyściach wynikających z zastosowania technologii degazyfikacji przeczytasz w publikacji tutaj.