Konferencja branży chemicznej w Zakopanem

Zdalny ekspert-okular nasobny-Climbex

W dniach 15-16 lipca br. w Zakopanem przedstawiciele spółki Climbex spotkali się z branżą chemiczną na 14. edycji konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym”.

Tegoroczne spotkanie skupiało się na kwestiach innowacyjności w branży chemicznej oraz wykorzystaniu nowych technologii w procesach produkcyjnych i utrzymania ruchu. Dużo miejsca poświęcono tematowi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w przemyśle. Koncentrowano się także na problematyce procesowego podejścia do innowacji, punktach krytycznych we wdrożeniach nowych rozwiązań, czy aspektach związanych z big data i cyberbezpieczeństwem. Wielu uczestników konferencji podzieliło się doświadczeniami z ostatnich miesięcy w zakresie wdrożeń rozwiązań przemysłu 4.0 oraz wykorzystania ich w codziennej pracy operacyjnej.

Cyfryzacja polskiego przemysłu

Proces cyfryzacji w polskim przemyśle chemicznym przyspieszył na skutek pandemii i konieczności przemodelowania wielu obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Zmienił się łańcuch dostaw, zmienił się dostęp do kadry technicznej, a najważniejszym celem stała się minimalizacja ryzyka utraty rynku i utrzymania produktywności. Sięganie po nowe technologie wspierające codzienną pracę operacyjną stało się konieczne. Do tego branża wciąż musiała podołać utrzymaniu pozycji konkurencyjnej względem rynków zagranicznych, szczególnie tych spoza Unii Europejskiej.

W debacie poświęconej problemowi outsourcingu i incourcingu w utrzymaniu ruchu branżyści podkreślali, że dziś duży nacisk kładzie się na przemodelowanie pracy operacyjnej, by technologie pomagały szybciej i precyzyjniej reagować na zmieniające się potrzeby rynku. Wspominali także o podjętych inicjatywach w zakresie predykcyjnego zarządzania aktywami, wykorzystania sztucznej inteligencji, uruchomiono projekty symulacji inteligentnej produkcji, a Grupa Lotos pochwaliła się rozpoczęciem projektu budowy cyfrowego bliźniaka.

Technologie a codzienna praca

Wykorzystanie innowacji w codziennej organizacji pracy zakładów chemicznych wymaga umiejętności dobrego zarządzania zmianą. Przede wszystkim jednak to dążenie do eliminacji niestabilności procesów i większe bezpieczeństwo pracy. Nowe technologie determinują zupełnie nową jakość w podejmowaniu decyzji i dyktują przeobrażenia w procesach organizacji produkcji i obszaru utrzymania ruchu.

W czasie konferencji w Zakopanem uważnie słuchaliśmy potrzeb i problemów przedsiębiorstw, rozmawialiśmy o możliwościach rozszerzenia współpracy” – mówi Krzysztof Wojciechowski, wiceprezes spółki Climbex i dyrektor ds. rozwoju usług dla przemysłu. „Dziś kluczowym problemem wielu zakładów, o jakim mówią, jest ograniczenie w dostępie do pracowników o średnich i wysokich kompetencjach technicznych. W konsekwencji ma to bardzo istotny wpływ na organizację bieżących zadań operacyjnych, ale też na sposób realizacji procesów inwestycyjnych czy ilość wdrożeń nowych projektów. W obliczu takich problemów przedsiębiorstwa szukają narzędzi i technologii, które byłyby w stanie pomóc uporać się z brakami kadrowymi, a jednocześnie realizować zadania na bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa” – dodaje Krzysztof Wojciechowski.

Zdalny Ekspert – idealne rozwiązanie dla służb technicznych

Podczas konferencji spółka Climbex zaprezentowała m.in. potencjał usługi skanowania laserowego oraz rozwiązanie Zdalnego Eksperta i możliwości wykorzystania go w pracy służb utrzymania ruchu.

Zdalny Ekspert to połączenie kamery, okularu nasobnego i systemu w jedną platformę komunikacji, umożliwiającą współpracę eksperta pracującego zdalnie z technikiem wykonującym prace na instalacjach przemysłowych.

W obecnych czasach podróżowanie wysokospecjalistycznych kadr na miejsce usterki czy serwisu jest bardzo kosztowne i nieefektywne” – komentuje dalej Krzysztof Wojciechowski. „Rodzi też ryzyko utraty dostępu do specjalistów, jako osób mających wpływ na funkcjonowanie biznesu i strategicznych obszarów przedsiębiorstwa. Zdalny Ekspert pozwala chronić kluczowych specjalistów i jednocześnie optymalnie wykorzystać czas pracy zarówno eksperta, jak i serwisanta w terenie” – dodaje Wojciechowski.

Rozwiązanie Zdalnego Eksperta pozwala współdzielić obraz, jaki rejestruje kamera technika pracującego na instalacji lub ekran eksperta pracującego zdalnie przy biurku. Dwukierunkowa komunikacja audio i wideo pozwala obojgu znaleźć się przy jednym urządzeniu w czasie rzeczywistym i wspólnie przeprowadzić proces serwisu czy usunięcia usterki. Dodatkowo platforma pozwala na przesyłanie wysokiej jakości dźwięku, video, dokumentów, robienie i zapisywania zdjęć i filmów, czy wysyłanie wiadomości tekstowych. Zdalny Ekspert umożliwia współpracę technika i eksperta na wysokim poziomie innowacyjności i efektywności, a jego działanie jest proste i bardzo wygodne.

Klienci dostrzegają, jakie korzyści może im przynieść zupełnie inna organizacja pracy służb utrzymania ruchu, dlatego też upatrują w rozwiązaniu wielu korzyści” – komentuje Krzysztof Wojciechowski. „Narzędzie wspiera prace serwisowe, utrzymaniowe, odbiorcze, optymalizuje czas pracy ludzi, ale też ogranicza obecność osób na instalacjach czy w strefach niebezpiecznych”.

Czego oczekują klienci?

Szczególne zainteresowanie zakładów chemicznych było widoczne w obszarze narzędzi i nowych rozwiązań, które mogą w szybkim tempie usprawniać bieżące zadania operacyjne i jednocześnie eliminować problem dostępności specjalistycznych kadr. Prezentacja możliwości Zdalnego Eksperta, skanowania laserowego czy technologii AR spotkała się z dużym zainteresowaniem i rozpoczęła ustalenia co do wsparcia firm we wspomnianych obszarach.

Grupa Lotos zaprosiła nas do rozmów w zakresie wykorzystania skanowania laserowego linii produkcyjnych – mówi Krzysztof Wojciechowski, wiceprezes Climbexu. „Celem Lotosu jest ograniczenie czasu pracy własnych zespołów technicznych w procesie przygotowywania wytycznych do planowania remontów, a przy tym zwiększenie efektywności realizacji”– dodaje.

Zastosowanie technologii skanowania laserowego w procesie planowania remontów dowodzi, że już nie liczy się tylko bieżący serwis instalacji, ale kluczowa staje się predykcja w przemysłowej diagnostyce.

PGNiG przedstawił zakres swojej strategii na 2021 rok, w której przewiduje, że skanowanie laserowe będzie kluczowym źródłem informacji o infrastrukturze zakładu. Technologia ma w rezultacie pomóc ograniczyć czas pracy pracowników, który poświęcają na ocenę stanu i ilości infrastruktury w procesach inwestycyjnych i remontowych” – komentuje strategię energetycznego giganta prezes Wojciechowski.

Rozwiązanie Zdalnego Eksperta zostało natomiast zauważone przez Grupę Orlen i Shell.

Shell zaproponował rozmowy o wykorzystaniu Zdalnego Eksperta do wsparcia swoich zespołów operacyjnych przy przeglądach i audytach instalacji i obiektów. Nadrzędnym celem też ma być tu optymalizacja czasu pracy zespołów technicznych oraz cyfryzacja dokumentacji wypracowanej w trakcie realizacji projektów. Grupa Orlen natomiast zaprosiła nas do podjęcia próby wykorzystania Zdalnego Eksperta w procesach przygotowania materiałów szkoleniowych. Mają być wspólnie wypracowywane na bieżąco, na bazie faktycznych przypadków i incydentów, jakie zostaną zarejestrowane w czasie prac na terenie zakładu w Płocku” – mówi Krzysztof Wojciechowski.

Widać, że technologie oferowane przez zespół Climbexu zostały zauważone. Klienci sami inicjują rozmowy, których celem jest odciążenie ich własnych zasobów osobowych i zwiększenie transferu wiedzy i informacji wewnątrz własnych organizacji.  

Polska chemia na celowniku

Przemysł chemiczny stanowi potężny budulec polskiego PKB, wpływa na rozwój wielu innych dziedzin polskiej gospodarki, w wielu obszarach stanowi infrastrukturę krytyczną i uznawany jest jako multisektor gospodarczy. Polska chemia to m.in. rafinerie, zakłady petrochemiczne, produkcja środków ochrony roślin, przetwórstwo tworzyw sztucznych, środki biobójcze, farmacja, kosmetologia i komponenty dla medycyny, środki smarne, olejowe, detergenty i wiele innych. Nic w naszym codziennym życiu nie dzieje się bez udziału przetwórstwa chemicznego. Tym bardziej zespół Climbex docenia potencjał leżący w zakładach chemicznych. Współpraca z tą branżą to duża szansa dla core’owej działalności spółki w zakresie czyszczenia przemysłowego, ale także do rozwoju cyfrowych usług i kompetencji w spółce.