Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła energetycznego w elektrowni

Czyszczenie wysokociśnieniowe powierzchni ogrzewalnych kotła energetycznego

Prace interwencyjne dla PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów wykonano na drugim ciągu kotła nr 3.

Przyczyną awarii była nieszczelność rury zasilającej ekran przegrzewacza wody. Doprowadziło to do zmieszania spalin z wodą. Zbędny materiał zgromadził się pod nieszczelnością od poziomu 30 metrów do lejów pod drugim ciągiem kotła. W efekcie ciągi całkowicie zostały zapełnione mieszaniną wody z popiołem.

Praca kotłów energetycznych

Kotły energetyczne to zasadnicze instalacje w elektrowniach. To właśnie w nich wytwarzana jest para o wysokich parametrach (np. temperatura rzędu 540 °C, ciśnienie około 18 MPa), wykorzystywana do napędu turbin parowych, połączonych mechanicznie z generatorami wytwarzającymi energię elektryczną. Okresowe czyszczenie powierzchni grzewczych w kotle energetycznym jest niezbędne do prawidłowej pracy kotła i utrzymania jego wydajności energetycznej wg założonych parametrów. W wyniku spalania paliwa, wysokich temperatur, reakcji chemicznych czy nawet zmiennej atmosfery redukująco-utleniającej, dochodzi w kotłach do odkładania się złogów i spieków na elementach grzewczych, pojawia się korozja przegrzewaczy pary lub ekranów komory paleniskowej, czy destrukcja ścian rur tworzących instalację. Czasem dochodzi też do nieszczelności rur przegrzewacza, co uniemożliwia przeprowadzenie prób ciśnieniowych.

Czyszczenie wysokociśnieniowe

Zespół Climbex do prac interwencyjnych w Elektrowni Turów wykorzystał specjalistyczny sprzęt o wysokiej wydajności. Do prac zostały użyte dwie ładowarki próżniowe Megavac oraz pompa wysokociśnieniowa Woma 1000 bar o przepływie 220 litrów na minutę. Celem było, aby zadanie wykonać w jak najkrótszym czasie i do minimum ograniczyć czas wyłączenia instalacji z ruchu.

Za pomocą ładowarek próżniowych z kanału i lejów usunięto ok. 300 m3 pulpy popiołowej, natomiast z pęczków na poziomie przegrzewacza ok. 250 m3 tego materiału. Z kanału na poziomie 9 metrów usunięto 100 m3 szlaki, a resztę osadu wypłukano pompą wysokociśnieniową przez wycięte otwory w leju drugiego ciągu. W dalszym kroku umyto pęczki rurowego podgrzewacza powietrza. Wykorzystano do tego celu pompy wysokociśnieniowe 500 barowe, co pozwoliło bardzo dokładnie doczyścić całą powierzchnię urządzeń.

Praca zespołu Climbex na instalacji realizowana była 24 godziny na dobę, w obsadzie 10 alpinistów na zmianę. Prace były wykonane sprawnie, dokładnie, a przede wszystkim zgodnie z wszelkimi wymaganymi normami bezpieczeństwa. Po 10 dniach kocioł ponownie został włączony do eksploatacji.