Czyszczenie silosów w cukrowni

odkurzanie przemysłowe silosów w cukrowni

Niemiecki oddział Climbexu zrealizował projekt czyszczenia przemysłowego na terenie cukrowni w Mannheim. Prace polegały na ewakuacji zanieczyszczonego cukru z silosów, w których gromadzony był jako odpad powstały w procesie produkcyjnym.

Utylizacja odpadów poprodukcyjnych

Aby uzyskać czyste kryształy cukru nadające się do spożycia, surowiec, z jakiego pozyskiwany jest cukier, musi przejść proces rozdrabniania, ekstrakcji cukrowej krajanki, następnie etap oczyszczania przetworzonego surowca za pomocą wody wapiennej oraz odwirowywania zanieczyszczeń. W procesie produkcji surowiec częściowo zostaje spalony i jako odpad zostaje odseparowany do odpowiednich komór. Silosy, w których gromadzony jest odpadowy cukier muszą być okresowo opróżniane, a materiał utylizowany.

Zespół z niemieckiego oddziału spółki Climbex na przestrzeni dwóch miesięcy usunął w cukrowni 500 ton odpadowego cukru. Do wykonania projektu wykorzystano ładowarkę próżniową ATEX o wysokiej wydajności 210 kW, co doskonale sprawdziło się w ewakuacji tak dużych ilości suchych odpadów. Następnie, metodą grawitacyjnego rozładunku, odpad został spakowany do specjalnie przeznaczonych do tego celu worków BigBag. Dzięki temu odpowiednio go zabezpieczono i przygotowano do procesu utylizacji.

Standardy bhp

Prace na terenie cukrowni realizowane były zgodnie z zachowaniem wysokich standardów, stosownie do norm jakości obowiązujących przedsiębiorstwa z sektora spożywczego. Ekipa techniczna musiała sprostać również dodatkowym wymogom bhp ze względu na trudne warunki pracy z strefie wysokiego zapylenia. Takie środowisko pracy jest bardzo niebezpieczne dla układu oddechowego pracowników, a do tego wysoce wybuchowe. Stąd też zastosowano sprzęt z certyfikacją ATEX. Oznacza to, że jest nieiskrzący i bezpieczny właśnie tam, gdzie łatwo mogłoby dojść do samozapłonu.