Czyszczenie kotła energetycznego w spalarni śmieci w Beringen

Pracownik techniczny w specjalistycznej odzieży roboczej do obróbki strumieniowo-ściernej czyści wnętrze kotła energetycznego

Spółka Climbex wykonała czyszczenie kotła energetycznego, przegrzewaczy i parowników w belgijskiej spalarni śmieci w Biostoom w Beringen. Zleceniodawcą była spółka Termomeccanica Ecologia La Spezia.

Termomeccanica Ecologia jest spółką, która zajmuje się budową i zarządzaniem obiektami inżynierii środowiskowej i przemysłowej. Tego typu obiekty buduje na wielu zagranicznych rynkach. Jedną z realizacji była budowa drugiej linii rzeszowskiej spalarni odpadów.

Czyszczenie kotła energetycznego

Na częściach ogrzewalnych przemysłowych kotłów energetycznych tworzą się różnego rodzaju osady, będące wynikiem procesów korozji, osadzania się zanieczyszczeń czy kondensacji pary. Najczęściej są to skamieniałe osady wapienne, spieki czy zgorzeliny. Wszystkie prowadzą do obniżenia efektywności energetycznej i potencjalnych uszkodzeń instalacji. Przewodnictwo cieplne kamienia kotłowego jest 20 razy mniejsze niż stali kotłowej. Duża ilość osadów powinna być zatem sygnałem do tego, aby wyłączyć instalację i wyczyścić z wykorzystaniem odpowiedniej technologii czyszczenia przemysłowego.

Pierwszym etapem czyszczenia kotła energetycznego w spalarni było usunięcie dużych nawisów w komorach kotła, aby obszar pracy stał się bezpieczniejszy i pozwolił na montaż rusztowań. Tę cześć prac wykonali certyfikowani specjaliści z wykorzystaniem alpinistycznego sprzętu. W kolejnym etapie ustawiono rusztowania pod zasadnicze czyszczenie wszystkich ogrzewalnych części instalacji. Osady i spieki były usuwane metodą hydrodynamiczną oraz z wykorzystaniem obróbki strumieniowo-ściernej. Część załogi obsługiwała ładowarkę próżniową, za pomocą której wysysane były odpady powstałe w procesie realizacji usługi.

Inspekcja stanu instalacji przemysłowej

Czyszczenie przemysłowe, jakie w poprzednim roku w belgijskiej spalarni zrealizował inny wykonawca, nie zostało wykonane prawidłowo. Tym samym spalarnia nie była w stanie w pełni i prawidłowo ocenić, jaki jest stan techniczny części instalacji kotła. W związku z powyższym, wszystkie struktury, jakie podlegały czyszczeniu podczas bieżącego przestoju remontowego, wymagały bardzo starannego podejścia. Dzięki wsparciu spółki Climbex klient mógł wnikliwie ocenić stan techniczny instalacji oraz podjąć trafne decyzje w zakresie dalszej profilaktyki przemysłowej. Przeprowadzono próby szczelności części ogrzewalnych i rewizję stanu technicznego wymurówki.

Wymurówka kotła energetycznego jest kluczowym elementem w jego konstrukcji. To wewnętrzna, betonowa osłona pokryta warstwą ogniotrwałych materiałów, która osłania komorę spalania instalacji. Aby zapewnić długą żywotność kotła i jego bezawaryjne działanie, ważne jest regularne monitorowanie stanu wymurówki i jeśli to konieczne – jej wymiana lub naprawa.

Czyszczenie strumieniowo-ścierne – sposób na efektywniejszą pracę instalacji

Prawidłowe czyszczenie kotła i struktur towarzyszących zasadniczo wpłynęło na poprawę efektywności działania instalacji. Wyczyszczone z osadów przegrzewacze, płomieniówki i parowniki mogą lepiej odbierać ciepło i efektywniej wykorzystywać je w dalszych procesach technologicznych.
Całość prac wykonano w ciągu 8 dni.