Przygotowanie do remontu kotła fluidalnego w Stora Enso Narew

Przemysłowa bela papieru białego

Dnia 18. czerwca 2017 r. spółka Climbex rozpoczęła prace przygotowawcze do remontu kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym w zakładzie Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce.

Stora Enso jest producentem papieru, ekologicznych opakowań z tektury falistej i worków. Prace trwały przez sześć dwunastogodzinnych zmian.

Cykliczne remonty infrastruktury przemysłowej

Remonty instalacji technicznych i ciągów technologicznych to konieczne cykliczne zabiegi, do których zobowiązane są zakłady przemysłowe celem utrzymania bezpieczeństwa pracy, zapobiegania awariom przemysłowym czy nawet katastrofom ekologicznym. Przygotowanie zakładu do wyłączenia z ruchu wybranych instalacji i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych wymaga bardzo dokładnego zaplanowania każdego etapu całego przedsięwzięcia.

W ramach przygotowania do remontu kotła fluidalnego w Stora Enso, załoga specjalistów z Climbexu wyczyściła dno dyszowe komory paleniskowej kotła. Usunęła też zalegające złoże z przewału kotła oraz z pętli uszczelniającej oraz opróżniła leje pod drugim ciągiem. Odkurzono przy tym cztery moduły filtrów cyklonowych BHF i kanały spalin w ich obrębie. Do tych prac Climbex zaangażował załogę na dwie zmiany – po czterech profesjonalnych alpinistów przemysłowych na każdą zmianę i dwie ładowarki próżniowe klasy MegaVac o maksymalnym przepływie zasysanego powietrza rzędu 8000 m³/godzinę.

W ramach prac remontowych u klienta wyczyszczono również urządzenia towarzyszące przy kotle fluidalnym. Załoga Climbexu oczyściła z zalegających osadów chłodnię wentylatorową wraz ze zbiornikiem buforowym wody. Z osadów pyłowych i pozostałych osadów technologicznych została również wyczyszczona posadzka na poziomie +0m oraz konstrukcje stalowe hali turbiny.

Fluidalne spalanie

Kotły fluidalne to jednostki z paleniskiem wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary wodnej. Proces spalania (fluidyzacja) w kotle fluidalnym przebiega w temperaturze od 850°C do 900°C, tj. w temperaturze, w której nie tworzą się stałe cząsteczki tlenków azotu. Ten zakres temperatury utrzymuje się dzięki regulacji strumienia wytwarzanego i odbieranego w złożu ciepła. Fluidyzację wykorzystuje się w procesach technologicznych, takich jak spalanie miału węglowego, kalcynacja, spalanie rud siarki czy suszenie sypkich półproduktów spożywczych. Aby te procesy przebiegały bez zakłóceń wymagane jest czyszczenie wielu elementów kotła, takich jak ciągi wprowadzające paliwo, dysze, palniki, komora paleniskowa czy kanały odprowadzania popiołu.