Climbex oczyszcza przepompownie ścieków na Kaszubach

czyszczenie wnętrza zbiornika w przepompowni ścieków

Climbex jest na półmetku realizacji kontraktu z Przedsiębiorstwem Wodnym i Kanalizacyjnym (PWiK) w Gdyni.

Umowa dotyczy czyszczenia 80 pompowni sanitarnych zlokalizowanych w gminach Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo. Kontrakt został zawarty na okres od lutego do końca roku 2018.

Czyszczenie zbiorników w przepompowniach ścieków

Głównym zadaniem w projekcie jest okresowe czyszczenie zbiorników w przepompowniach ścieków w celu utrzymania ich stałej i pełnej sprawności. Najważniejszym punktem jednak jest usunięcie wszelkich osadów z pompowni w bardzo krótkim czasie. Przed przystąpieniem do każdorazowej realizacji zadania praca pompowni musi być wstrzymana ze względów bezpieczeństwa, natomiast proces oczyszczania z osadów każdego dużego obiektu nie może przekroczyć 8 godzin, a małego 2 godzin.

Pompownie, to urządzenia służące do przetłaczania ścieków bytowych z zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych. Wysedymentowane na dnie komory pompowej zanieczyszczenia, ze względu na różny skład, mają destrukcyjny wpływ na elementy pomp tłocznych, a tym samym na niezawodność działania całej instalacji. Niezbędne jest zatem czasowe ich oczyszczanie.

Przepompownie zlokalizowane na terenie 4 kaszubskich gmin to obiekty, w których znajduje się od 2 do 100 m3 osadów. Niektóre z nich wymagają oczyszczania nawet dwa razy w miesiącu. Mając na uwadze krótki czas wyłączenia instalacji z użytkowania, zadanie wymaga dobrej organizacji pracy, również w godzinach nocnych. Przy pracach tych załoga spółki Climbex wykorzystuje ładowarki próżniowe o mocy od 3000 do 8000 m3/h. Po stronie spółki jest również utylizacja osadu powstałego podczas czyszczenia.