PROJEKT UE

ZAPYTANIA OFERTOWE

  1. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) modułu oczyszczania gazu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82930
  2. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk modułów wymiennika ciepła: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82949
  3. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk układu pompowego nr 1:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82952
  4. 07.12.2021 - Zapytanie ofertowe opublikowane w Bazie Konkurencyjności - dostawa (transport i rozładunek) 2 sztuk układu pompowego nr 2: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/82954

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy