NASZE USŁUGI

POWRÓT

CZYSZCZENIE ZAKŁADÓW PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI

Wiemy, jak ważne dla branży spożywczej jest utrzymanie wysokich norm higieny oraz stałe utrzymanie standardów pozwalających na wytwarzanie produktów wysokiej jakości. Czyste środowisko pracy to najważniejszy element troski o bezpieczeństwo produkowanej żywności, dlatego też wspieramy starania naszych klientów o dobro, zadowolenie i zdrowie konsumenta.

 

Skuteczność i odpowiedzialność

Kompleksowo zarządzamy higieną w zakładach przemysłu spożywczego. Usługi czyszczenia realizujemy przy użyciu profesjonalnego sprzętu i skutecznych środków chemicznych, przeznaczonych do mycia, dezynfekcji i neutralizacji. Czyścimy pomieszczenia zakładów produkcyjnych, maszyny, urządzenia, ciągi technologiczne oraz drobny sprzęt. Wszystkie obszary świadczonych usług są certyfikowane w wymaganym zakresie ich zgodności z normami jakości, bezpieczeństwem, ochroną środowiska i wymogami higieny pracy.

 

Technologia wytycza standardy

Umiejętnie dobieramy wszelkie preparaty chemiczne oraz technologię wykonywania usługi do specyfiki zakładu, wymogów mikrobiologicznych po dezynfekcji, rodzaju zabrudzeń, częstotliwości mycia oraz rodzaju czyszczonych powierzchni.

Posiadamy duże zasoby specjalistycznych urządzeń czyszczących. W procesach obsługi linii produkcyjnych stosujemy technologię czyszczenia hydrodynamicznego z mobilnymi stacjami mycia, aparaty pianotwórcze z odpowiednimi środkami czyszczącymi, zamgławiacze i rozpylacze środków dezynfekcyjnych, czy sprzęt do suchej dezynfekcji.

Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami specjalistycznego sprzętu oraz środków chemicznych gwarantując bezpieczeństwo, legalne źródło pochodzenia oraz wysokie standardy skuteczności.

 

Wiedza i doświadczenie

Mamy wykwalifikowaną kadrę inżynierów, technologów żywności, doradców w zakresie higieny i rozwiązywania problemów mikrobiologicznych. Dzięki naszym ekspertom, producenci mogą liczyć na stałe wsparcie, by móc rozwijać swój potencjał w produkcji żywności.

Stale obsługujemy wszystkie branże przemysłu spożywczego:

 • przetwórstwo mięsa i drobiu
 • przetwórstwo ryb
 • produkcja mleka i produktów mlecznych
 • produkcja tłuszczu i olejów
 • przetwórstwo owoców i warzyw
 • cukiernie i piekarnie
 • rozlewnie i browary

 

Nasze kompetencje

Dokładnie poznajemy pełny łańcuch produkcji żywności u klienta, pracujemy nad rozwojem nowych obszarów wsparcia i angażujemy się w nowe inicjatywy inwestycyjne. Wspólnie poszukujemy jak najlepszych rozwiązań, by efektywnie zarządzać procesami utrzymania higieny, optymalizować zużycie mediów i środków chemicznych.

Czyszczenie przemysłowe obszaru produkcyjnego:

 • Codzienne czyszczenie hal produkcyjnych wraz z maszynami i liniami technologicznymi w przerwach i po zakończeniu produkcji
 • Stała konserwacja urządzeń technicznych i instalacji
 • Przejęcie odpowiedzialności za utrzymanie higieny w obszarach produkcyjnych
 • Bieżąca kontrola jakości środowiska mikrobiologicznego
 • Okresowe czyszczenie ścian i konstrukcji nośnych z osadów, czyszczenie kanałów wentylacyjnych, usuwanie szlamów, cieczy i materiałów niebezpiecznych.

Bieżące utrzymanie czystości:

 • Codzienne utrzymanie czystości w strefach socjalnych - stołówka, szatnie, sanitariaty
 • Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych.

Obsługa myjni drobnego sprzętu:

 • Bieżące mycie pojemników do przechowywania i transportu półproduktów oraz gotowych wyrobów
 • Bieżące mycie wózków farszowniczych, basenów, kijów i wózków wędzarniczych
 • Prowadzenie ewidencji drobnego sprzętu.

Obsługa myjni środków transportu:

 • Obsługa myjni środków transportu przeznaczonych do przewozu żywca
 • Obsługa myjni samochodów chłodni
 • Bieżąca kontrola jakości środowiska mikrobiologicznego po każdorazowym przygotowaniu środków transportu do przewozu artykułów żywnościowych.

Obsługa dokumentacji:

 • Integracja dokumentacji wykonanych usług z zakładowym systemem jakości
 • Prowadzenie niezbędnych dokumentacji jakościowych, zgodnie z wymogami klienta
 • Umiejętne zarządzanie strumieniem usług czyszczenia przemysłowego w całości procesów produkcyjnych.
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy