NASZE USŁUGI

POWRÓT

MONTAŻE I SERWIS INFRASTRUKTURY PRZEMYSŁOWEJ

 

Montaże, modernizacje, remonty oraz serwisy urządzeń dla energetyki zawodowej i przemysłowej

 • Kotły wodne i parowe – pyłowe jedno i dwuciągowe, rusztowe, parowo-gazowe HRSG, spalarnie śmieci, kotły fluidalne CFB i BFB,
 • Zasobniki, podajniki, taśmociągi, młyny, wentylatory, OPP, ESP, filtry workowe,
 • Wymienniki, zbiorniki,
 • Rurociągi, armatura
 • Konstrukcje, kanały powietrza i spalin
 • Instalacje NOX
 • Instalacje odpopielania

 

Montaże, modernizacje, remonty oraz serwisy instalacji i linii w innych branżach przemysłu

Prace montażowe i serwisowe realizujemy na wszelkiego rodzaju instalacjach i infrastrukturze przemysłowej dla wielu gałęzi sektora przemysłowego.
Obsługujemy:

 • Przemysł hutniczy,
 • Przemysł górniczy i wydobywczy,
 • Rafinerie i przemysł paliwowy,
 • Cementownie
 • Przemysł chemiczny i petrochemiczny,
 • Przemysł wodno-kanalizacyjny,
 • Przemysł celulozowy,
 • Przemysł drzewny

 

Projektowanie, dostawy, wykonawstwo konstrukcji i instalacji po stronie mechanicznej układów kogeneracji

Nasz personel posiada szerokie doświadczenie i niezbędne kompetencje do realizacji prac modernizacyjnych, serwisowych oraz remontowych. Pracował w największych przedsiębiorstwach w branży szeroko rozumianego budownictwa energetycznego w Polsce, w większości elektrowni i elektrociepłowni oraz na nowych inwestycjach ostatnich lat przy budowie bloków energetycznych.

Posiadamy zarówno stosowne certyfikaty i uprawnienia TUV oraz UDT do świadczenia tego typu usług, jak i niezbędny sprzęt oraz możliwości finansowe, by być dużym wsparciem i solidnym partnerem dla tej części biznesu.

 

 

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy