NASZE USŁUGI

POWRÓT

HYDRODYNAMICZNE CZYSZCZENIE POD WYSOKIM CIŚNIENIEM

Wykonujemy usługi specjalistycznego mycia ciśnieniowego (mycie hydrodynamiczne, water jetting) polegającego na skierowaniu na czyszczone powierzchnie strumienia wody pod ciśnieniem od 50 do 2500 bar. Mycie wodą zapewnia najwyższy możliwy stopień czystości powierzchni. Metoda wykorzystywana jest do usuwania ciężkich osadów technologicznych z instalacji przemysłowych, a także przy usuwaniu betonu z konstrukcji żelbetowych z pozostawieniem zbrojenia oraz przy cięciu konstrukcyjnym żelbetu.

Zalety czyszczenia metodą hydrodynamiczną:

  • Eliminacja zapylenia otoczenia oraz zmniejszenie ilości odpadów
  • Brak odkształceń konstrukcji
  • Większa wydajność czyszczenia w porównaniu do metod tradycyjnych
  • Całkowita eliminacja korozji
  • Precyzyjne i selektywne usunięcie warstw powłoki malarskiej
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy