NASZE USŁUGI

POWRÓT

SKANOWANIE LASEROWE 3D W PRZEMYŚLE

Technologia skanowania 3D umożliwia szybką, kompletną, atrakcyjną cenowo rejestrację przestrzeni, w tym również miejsc trudno dostępnych i niebezpiecznych. Skanowaniu podlegać mogą najbardziej złożone obiekty, od małych detali, po całe zbiory budynków, hal, sieci przesyłowe, instalacje przemysłowe czy linie produkcyjne.

Z pozyskanej chmury punktów możliwe jest opracowanie szczegółowych modeli 3D, które mogą być użyte do dalszego projektowania i analiz oraz tworzenia systemów informacji budynków (BIM – Building Information Modelling), które oprócz informacji przestrzennych, przechowują powiązane z nimi dane opisowe oraz parametry konstrukcyjne obiektu. Zarządzanie budynkami oparte na modelach BIM optymalizuje zarówno proces fazy planowania, jak i eksploatacji w zakresie rozbudowy, zarządzania produkcją, inwentaryzacji majątku i zasobów produkcyjnych oraz zredukowanie czasu pracy i kosztów.

Na podstawie pozyskanych danych tworzymy także klasyczną wektorową dokumentację 2D w postaci rzutów, widoków i przekrojów.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy