NASZE USŁUGI

POWRÓT

PASZPORTYZACJA I INWENTARYZACJA

PASZPORTYZACJA to proces pozyskiwanie i wprowadzanie danych o sieci na podstawie dokumentacji oraz utrzymanie danych dla spółek i firm dystrybucyjnych - telekomunikacji, energetyki, przemysłu gazowniczego i innych.

Nasz zespół zdobywał doświadczenie w udanych realizacjach projektów paszportyzacji największych sieci teletechnicznych kraju. Zbieraliśmy dane z dokumentacji technicznej oraz na podstawie inwentaryzacji w terenie. Nasze doświadczenie obejmuje również dystrybucyjne sieci energetyczne. Model danych odzwierciedlał obiekty od poziomu GPZ do przyłącza nN, wraz atrybutami opisowymi i geometrią. Posiadamy także doświadczenie w zakresie ewidencji sieci gazowej dla jednego z liderów polskiego rynku. W ramach projektu wykonywana była również digitalizacja dokumentacji technicznej.

Wysoka elastyczność pozwala nam dopasować się do indywidualnych wymagań Klientów. 

 

WOLUMEN NASZYCH REALIZACJI

W trakcie prowadzonych przez nas realizacji pozyskaliśmy do różnych systemów ponad 80 tys. km sieci dystrybucyjnych wraz z parametrami technicznymi obiektów składowych, korzystając z danych elektronicznych, pozyskanych z dokumentacji papierowej i z terenu.

 

 

Nasz zespół uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu, jak:

 

 

REALIZUJEMY PROJEKTY:

  • wprowadzania danych,
  • kontroli jakościowej,
  • koordynacji i nadzoru,
  • logistyki,
  • obsługi rozwiązań informatycznych
  • inwentaryzacji.

Jednoczasowo do projektów było zaangażowanych od 25 do 186 pracowników.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW PASZPORTYZACJI SIECI

Proces przenoszenia informacji o zasobach paszportyzacyjnych do środowiska cyfrowego odbywa się w naszym Centrum Wprowadzania Danych. Na bazie wykonanych przez nas kopii dokumentacji technicznej Klienta, pozyskujemy atrybuty opisowe wraz z danymi o lokalizacji całej infrastruktury technicznej oraz tworzymy warstwy cyfrowe obrazujące położenie sieci w terenie. W ten sposób powstaje spójne odwzorowanie sieci przesyłowych, z uwzględnieniem wszystkich zależności pomiędzy poszczególnymi elementami, gdzie każde urządzenie opisane jest przy pomocy odpowiednich parametrów technicznych.

Wnikliwa analiza wszelkich dostępnych materiałów, a także poznanie specyficznych potrzeb każdej branży jest najważniejszym etapem każdego projektu. Podczas spotkań i warsztatów dokładnie opisywany jest model danych oraz przygotowywane szczegółowe procedury dotyczące obiegu plików i dokumentów, jak również procedury kontroli jakościowej.

Odpowiednio wybrana, reprezentatywna próbka materiałów może być źródłem pilotażowego pozyskania danych. Wykonanie takiego próbnego wprowadzenia danych ma na celu przetestowanie przyjętych rozwiązań i procedur oraz ich ewentualną modyfikację. Pozwala wykazać poprawność i kompletność modelu danych, a także zasad realizacji projektu.

 

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy