NASZE USŁUGI

POWRÓT

DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI

W ramach procesu digitalizacji oferujemy przetworzenie różnych typów dokumentów:

  • dokumentacji kadrowo-płacowej,
  • dokumentacji administracyjnej
  • dokumentacji finansowej,
  • skomplikowane dokumenty techniczne, w tym zawierające obszerne mapy, schematy techniczne czy paszporty obiektów.

Zeskanowana dokumentacja może zasilić cyfrowe repozytorium danych, co znacznie wpływa na efektywność pracy użytkowników.

 

 

APLIKACJA ID REPOSITORY

ID Repository jest aplikacją, która pozwala uporządkować zasób dokumentacyjny i sprawnie nim zarządzać. Umożliwia na dostęp do dokumentów w trybie 24/7 nie tylko w biurze, ale też poza nim, gdyż jest dostępna także z poziomu urządzeń mobilnych.

Grafika poniżej - GUI aplikacji ID Repository

 

Nasze autorskie cyfrowe repozytorium dokumentów i danych służy do organizacji oraz zarządzania wszelkimi zasobami cyfrowymi, umożliwiając indeksację i opisanie danymi, szybkie wyszukiwanie oraz podgląd bądź pobranie dokumentów. Repozytorium umożliwia definiowanie własnej struktury, projektowanie obiektów oraz przypisanie im dowolnej ilości atrybutów opisowych i technicznych, a struktura bazy danych pozwala na zasilenie danymi z innych systemów. Aplikacja może być dzięki temu łatwo dostosowana do bieżących projektów. Dopasować można również zasady walidacji.  ID Repository pozwala także na wizualizację obiektów na mapach.

Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy