CLIMBEX

WSPIERAMY OBSZAR UTRZYMANIA RUCHU

Climbex posiada doświadczenie w obszarze wsparcia utrzymania ruchu. Dążymy do poprawy wskaźników efektywności Klienta począwszy od audytów, przeglądów i konserwacji, kończąc na przejmowaniu części procesów produkcyjnych do obsługi. 

Zawsze patrzymy szeroko, wskazując obszary do poprawy w najbliższym czasie. Nasze działania profilaktyczne przekładają się wprost na zwiększoną żywotność urządzeń, ich lepszą produktywność i oczywiście na bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego.

Korzyści dla klientów:

  • Zwiększenie efektywności urządzeń produkcyjnych w całym przedsiębiorstwie
  • Optymalizacja kosztów, w tym kosztów bezpośrednich Utrzymania Ruchu
  • Zmniejszenie awaryjności urządzeń
  • Działania realizowane z zachowaniem norm BHP
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy