BRANŻE

POWRÓT

PRZEMYSŁ PALIWOWY

Olbrzymie konstrukcje, presja czasu, najwyższy poziom bezpieczeństwa - warunki pracy w zakresie przetwórstwa ropy naftowej i gazu stanowią ekstremalne wyzwanie. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz jakości wykonywania prac w tych trudnych warunkach są odpowiednio wysokie. 

Przemysł paliwowy to branża szczególnie wymagająca WYSOKICH STANDARDÓW BEZPIECZENSTWA. Przez naszych Klientów jesteśmy oceniani jako partner godny zaufania, który realizuje zadania specjalne. Bierzemy czynny udział w postojach remontowych w rafineriach na terenie Europy i bliskiego wschodu.

Oferujemy Klientom w pełni automatyczny i mobilny zespół urządzeń do automatycznego czyszczenia magazynowych zbiorników na ropę naftową i związki ropopochodne - ATC (Automated Tank Cleaning).

Stosowane przez nas systemy są:

  • WYDAJNE I EKONOMICZNE - zastosowanie systemów ATC pozwala na optymalną organizację procesu czyszczenia (m.in. skrócenie czasu projektu, odzysk materiału, zmniejszone koszty utylizacji)
  • SZYBKIE - stosując zautomatyzowany system ATC jesteśmy w stanie zmniejszyć czas odstawienia zbiornika nawet o 80% w stosunku do metod konwencjonalnych (przykład: odszlamianie i doczyszczanie zbiornika po ropie naftowej o Ø54 m przez ok. 25-30 dni)
  • SKUTECZNE - odmulanie, czyszczenie wnętrza zbiorników i odzysk węglowodorów do ponownego wykorzystania
  • BEZPIECZNE - systemy są przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (np. praca w atmosferze inertnej oraz sprzęt pracujący w strefie EX I)
  • PRZYJAZNE DLA PRACOWNIKÓW - usługę można wykonać bez konieczności wchodzenia operatora do wnętrza zbiornika
  • PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA - proces minimalizuje emisję węglowodorów do atmosfery i znacznie zmniejsza ilość powstających odpadów ciekłych i stałych.
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy