BRANŻE

POWRÓT

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

Mamy świadomość, jak ważne jest, aby procesy odbioru i oczyszczania ścieków przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, spełniając najwyższe, ekologiczne standardy.

Dostarczamy rozwiązania w zakresie specjalistycznych usług dla branży wodno-kanalizacyjnej. Prowadzimy prace w strefach zagrożenia czynnikami chemicznymi i fizycznymi. Bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury kanalizacyjnej to nasz priorytet.

Korzyści dla Państwa:

  • Zachowanie wymaganych norm bezpieczeństwa
  • Terminowe i fachowe wykonanie prac
  • Szeroki zakres usług specjalistycznych
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy