AKTUALNOŚCI

Powrót

IV Kongres Energetyczny we Wrocławiu

24 września 2018

Jesteśmy już po Kongresie Energetycznym, który odbył się we Wrocławiu w dniach 19-20 września br. Wydarzenie zgromadziło ponad 350 gości – polityków, praktyków z branży, przedstawicieli placówek naukowych oraz menedżerów zarządzających największymi zakładami związanymi z produkcją, przesyłem czy dystrybucją energii w Polsce.

Zaproszeni goście podczas wielu ciekawych debat, dyskutowali o przemianach w przemyśle energetycznym oraz próbowali sprecyzować, jak na przestrzeni najbliższych dziesięcioleci może wyglądać nowe oblicze polskiej energetyki.

Sektor energetyczny dynamicznie się zmienia. Zachodzi wiele przemian wywołanych restrukturyzacjami na poziomie infrastrukturalnym, dużo inwestuje się w odnawialne źródła energii, wciąż poszukuje się nowych rynków zarówno produkcji, jak i zbytu energii, dodatkowo branża wchodzi w erę digitalizacji usług, poszukuje się jak najkorzystniejszych rozwiązań zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych. Przy tym należy zaznaczyć, że ogromne znaczenie w przemianach krajowego pzemysłu energetycznego odgrywają nie tylko sektorowe przedsiębiorstwa produkcyjne, ale także przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją wytworzonych mocy energetycznych.

Pytań rodziło się całe mnóstwo. Jak usprawnić branżę energetyczną? Jak stawiać czoła malejącym zasobom naturalnym paliw kopalnych? Jakie modernizacje są konieczne i wymagają jak najszybszych wdrożeń? Jak budować przyszłość na bazie odnawialnych źródeł energii? Jakie innowacje wprowadzać na poziomie krajowym, a jakie na poziomie gmin i powiatów? Jak układać politykę zagraniczną, by zapewnić Polsce pełne i długofalowe bezpieczeństwo energetyczne? Jakich regulacji prawnych wymaga otoczenie branży energetycznej i sama energetyka?

Mimo, że branża z roku na rok staje się nowocześniejsza, to jednak wydaje się, że tempo procesów modernizacyjnych i wprowadzania innowacji wciąż są niewystarczające - takie stanowisko reprezentowało gros uczestników dyskusji w trakcie trwania kongresu.

Sytuacja polskiej energetyki jest bardzo skomplikowana – mówi Radosław Dąbrowski, prezes obszaru Industrial Services w Grupie Impel. – To oczywiste, że branża wymaga jeszcze mnóstwa inwestycji, by eliminować starty energii i efektywnie gospodarować zasobami surowcowymi i materiałowymi na poziomie globalnym. To trudne, bo z jednej strony państwo musi dbać o nieprzerwane dostawy dla biznesu, jednocześnie gwarantując możliwie najtańszą energię dla indywidualnych odbiorców, a przy tym ograniczać emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń. Równolegle sektor energetyczny musi wypełniać zobowiązania klimatyczno-energetyczne, do jakich obliguje nas członkostwo w Unii Europejskiej. W branży tworzą się klastry energetyczne oceniane jako dobry element przemian. Najprawdopodobniej budowa sieci średniego napięcia, elektrownie gazowe i zapewnienie lepszej jakości przesyłu, będą głównymi działaniami dla rodzimej energetyki na najbliższe lata – dodaje Radosław Dąbrowski.

Energetyka i elektroenergetyka zyskują nowe oblicze przede wszystkim w sferze przemysłowej. Dobrze rozwija się tzw. mała energetyka, pojawiają się firmy będące z jednej strony wytwórcami mocy oraz jej konsumentami z drugiej. Duże elektrownie natomiast mają problemy wytwórcze, istnieje problem wysokich cen energii, wymagane są duże inwestycje modernizacyjne, swojego znaczenia nabierają uwarunkowania geopolityczne, istnieje realna potrzeba zwiększenia wydajności i jakości sieci dystrybucyjnych.

Zmiany na rynku energetycznym z całą pewnością wymuszają również zmiany w obszarze biznesu wspierającego energetykę – mówi Tomasz Tłustochowicz, dyrektor handlowy w spółce Climbex S.A. z Grupy Impel, świadczącej specjalistyczne usługi wspierające procesy produkcyjne dla przemysłu. Obecne problemy energetyki zawodowej, to nie ma co ukrywać nasz chleb powszedni. Climbex do tej pory obsłużył większość polskich elektrowni świadcząc usługi wspierające prace remontowe i modernizacyjne na blokach energetycznych oraz urządzeniach pomocniczych, w zakresie usług specjalistycznych poprawiających pierwotne parametry pracy czy innych usług zapobiegających awariom przemysłowym. Będąc blisko tej branży widzimy jej potrzeby inwestycyjne, konieczność remontów oraz potrzebę budowy nowych jednostek wytwórczych. Dostrzegamy też stopniowe odchodzenie od energetyki sektorowej ku bardziej rozproszonej. Na pewno widoczne zmiany w branży wymagają od nas dużej czujności i dopasowania się z innymi usługami z naszego obszaru, wspierającymi bezpieczeństwo w przemyśle energetycznym – dodaje Tomasz Tłustochowicz.

Wiele miejsca podczas kongresu poświęcono tematyce innowacji w energetyce oraz rozważaniom, jak regulować rynek i tworzyć sprzyjające warunki do stałego wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Zasadniczą rolę do odegrania ma tutaj tworzenie sprzyjających warunków otoczenia prawno-gospodarczego do budowania farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy elektrowni wodnych. W sferze politycznej miniony rok 2017 upłynął nad konsultacjami nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która z początkiem bieżącego roku została przyjęta przez parlament. Energetyka wspiera walkę ze smogiem w polskich miastach i wsiach, m.in. przez ograniczanie emisji spalin przez samochody, ale też przez ustawę antysmogową, wymuszającą wymianę starych kotłów i pieców w małych gospodarstwach domowych i eliminację paliw o najwyższej emisyjności szkodliwych związków.

Problem rozwoju polskiej energetyki jest wielowymiarowy i bardzo złożony. To ogromna trudność i odpowiedzialność pokierować rozwojem sektora tak, by gospodarczo nie zagrażał rozwojowi innych dziedzin, służył realizacji polityki bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, a przy tym był akceptowalny społecznie.

Kongres Energetyczny był doskonałą okazją dla Grupy Impel do prezentacji wielu specjalistycznych kompetencji w obsłudze branży energetycznej i paliwowej. W ostatnich latach to właśnie dla tych branż spółki z Grupy Impel zrealizowały wiele wymagających projektów. Zgodnie z wymogami rynku zaprezentowano rozwiązania z zakresu diagnostyki i działań prewencyjnych, które wspierają procesy produkcyjne w szeroko rozumianej branży energetycznej, ograniczają ilość awarii oraz zapewniają odpowiednie standardy bezpieczeństwa technicznego. Zaprezentowano materiały ze specjalistycznego czyszczenia wielkogabarytowych magazynowych zbiorników na ropę naftową realizowanego zarówno dla polskiego klienta z przemysłu rafineryjnego i gazowego, jak też realizacje z prac dla klientów zagranicznych. Przedstawiono kompetencje spółki Climbex w obszarze wsparcia elektrowni w zachowaniu ciągłości procesów produkcyjnych i utrzymania sprawności instalacji kotłów energetycznych. Natomiast spółka Insperit mogła zaprezentować swoje możliwości we wspieraniu przedsiębiorstw w diagnostyce i detekcji odchyleń instalacji przemysłowych, dzięki zastosowaniu technologii skanowania laserowego 3D.

Pozostałe aktualności

03 stycznia 2022 Cyfryzacja procesów mycia a bezpieczeństwo produkcji żywności

Cyfrowe dane są cennym zasobem dla przedsiębiorstwa o ile będą dobrze wykorzystane. Sprawne zarządzanie informacją cyfrową może znacząco na ...

Czytaj więcej
07 października 2020 Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym

Eksperci z Grupy Impel w rozmowie z portalem kierunekspozywczy.pl podkreślają, że to jakość energii elektrycznej wpływa na sposób i pracy ...

Czytaj więcej
28 września 2020 Bezpieczeństwo i higiena w procesach produkcji żywności

Jak mówi Zbigniew Florczuk ze spółki Climbex portalowi WNP.PL zaletą outsourcingu procesów higienizacji jest gwarancja powtarzalnej jakości i ...

Czytaj więcej
01 września 2020 Climbex zmienia formę prawno-organizacyjną

Z dniem 28.08. 2020 r. Climbex przekształcona zostaje w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czytaj więcej
25 marca 2020 Grupa Impel wdraża nowe usługi na czas walki z epidemią

Dbając o potrzeby firm w trudnym czasie walki z epidemią, Grupa Impel wdrożyła nowe produkty.

Czytaj więcej
18 marca 2020 Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem?

Zagrożenie epidemiczne trwa. Zachowajmy wszelkie środki ostrożności, aby uchronić się przed zakażeniem.

Czytaj więcej
16 marca 2020 Praca w czasie zagrożenia koronawirusem - komunikat dla parterów biznesowych

Dla zachowania bezpieczeństwa naszych pracowników i partnerów biznesowych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ...

Czytaj więcej
03 lutego 2020 Spotkanie branżowe Chemia 2020

Już 26. raz w Płocku pod patronatem Grupy Orlen odbyło się sympozjum traktujące o stanie i przyszłości polskiego przemysłu chemicznego.

Czytaj więcej
07 stycznia 2020 Rozmowa ze Zbigniewem Florczukiem o zmianach na rynku polskiego mięsa

Rozmowę przeprowadził Marek Bielski, redaktor magazynu Rzeźnik Polski i portalu mieso.com.pl

Czytaj więcej
06 listopada 2019 VII Polski Kongres Przedsiębiorczości 2019

Tegoroczna edycja kongresu realizowana była pod hasłem „Gospodarka cyfrowa a społeczeństwo”, a zakres tematyczny dotykał najbardziej z oraz ...

Czytaj więcej
18 kwietnia 2019 Nasi eksperci o bezpieczeństwie w przemyśle spożywczym

Wywiad ze Zbigniewem Florczukiem i Tomaszem Tłustochowiczem - ekspertami spółki Climbex na temat bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Czytaj więcej
12 kwietnia 2019 Spotkanie branży wod-kan w Wiśle

W dniach 9-10 kwietnia uczestniczyliśmy w X edycji konferencji naukowo-technicznej "Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci Wo-Kan".

Czytaj więcej
28 stycznia 2019 Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia 2019

W Domu Technika w Płocku odbyła się jubileuszowa 25. edycja sympozjum Chemia 2019, na której spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw, i z ...

Czytaj więcej
14 stycznia 2019 Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje 2019

W dniach 9-10 stycznia spółka Climbex S.A. wzięła udział w międzynarodowej konferencji technicznej „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje ...

Czytaj więcej
14 listopada 2018 Plan połączenia Climbex S.A. i Insperit Data Management Sp. z o.o.

Informacja o planie połączenia spółek Climbex S.A. i Insperit Data Management Sp. z o.o.

Czytaj więcej
13 listopada 2018 Climbex na konferencji "Bezpieczny Produkt Spożywczy"

Zaproszeni goście dyskutowali o przemianach w przemyśle spożywczym ostatnich lat oraz próbowali sprecyzować, jak dziś rozumiemy bezpieczeństwo ...

Czytaj więcej
24 września 2018 IV Kongres Energetyczny we Wrocławiu

Jesteśmy już po Kongresie Energetycznym, który odbył się we Wrocławiu w dniach 19-20 września br. Zaproszeni goście podczas wielu ciekawych o ...

Czytaj więcej
27 lipca 2018 Czyszczenie prasy w Hucie Ostrowiec

Climbex realizuje od kilku lat dla CELSY Huty Ostrowiec usługę usuwania ciężkich odpadów powstałych w procesie produkcji wyrobów metalowych. w ...

Czytaj więcej
11 lipca 2018 Climbex oczyszcza przepompownie ścieków na Kaszubach

Climbex realizuje umowę na czyszczenie 80 pompowni sanitarnych zlokalizowanych w gminach Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo.

Czytaj więcej
04 czerwca 2018 Skuteczne połączenie spółek Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

Spółki Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. połączyły siły w obsłudze sektora ...

Czytaj więcej
18 maja 2018 Climbex zakończył akcję w przepompowni na Ołowiance

Spółka Climbex S.A. nieprzerwanie przez ponad 2 doby realizowała prace czyszczenia w przepompowni na Ołowiance, wspierając w akcji awaryjnej ...

Czytaj więcej
06 września 2017 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła energetycznego w Elektrowni Turów

W dniach 4-14 sierpnia 2017 r. Climbex zrealizował prace interwencyjne dla PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów, które wykonane były na drugim ciągu ...

Czytaj więcej
02 sierpnia 2017 Remont zbiornika ropy naftowej dla PGNiG

W drugiej połowie maja 2017 r. spółka Climbex S.A. przystąpiła do realizacji zlecenia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i oraz na ...

Czytaj więcej
31 lipca 2017 Przygotowanie do remontu kotła fluidalnego w STORA ENSO Narew

Dnia 18. czerwca 2017 r. ruszyły prace przygotowawcze do remontu kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym w zakładzie Stora Enso Narew Sp. z w ...

Czytaj więcej
27 lipca 2017 Awaria kotła fluidalnego w Ostravie

W dniu 9 lipca br. spółka Climbex ruszyła do prac interwencyjnych realizowanych na rzecz przedsiębiorstwa Valmet Technologies Oy. Fiński klient ...

Czytaj więcej
01 czerwca 2017 Climbex na konferencji naukowo-technicznej "Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym"

Pod koniec maja 2017 r. w Kazimierzu Dolnym spółka Climbex brała udział w X edycji konferencji pt. „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle na ...

Czytaj więcej
03 stycznia 2017 zmiana adresu siedziby spółki Climbex S.A.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku, w związku z ustaleniem nowych granic miasta Opole, zmianie uległ adres siedziby spółki Climbex.

Czytaj więcej
05 grudnia 2016 Hydrodynamiczne kucie betonu na przęśle mostowym

Na przełomie listopada i grudnia br. Climbex wykonał usługę precyzyjnego kucia betonu na przęśle mostowym dla klienta z sektora budowlanego.

Czytaj więcej
27 października 2016 Niemiecki oddział Climbex realizuje usługę w Cukrowni w Mannheim

We wrześniu i październiku br. niemiecki oddział Climbex zrealizował projekt czyszczenia przemysłowego na terenie Cukrowni w Mannheim.

Czytaj więcej
09 sierpnia 2016 Media o nas - oczyszczanie torowisk po ulewach na Pomorzu

O szkodach, jakie wyrządziła lipcowa ulewa w okolicach Gdańska, pisały liczne media, m.in. Dziennik Bałtycki czy Gazeta Wyborcza.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2016 Climbex oraz Budimex oczyszczają torowiska Pomorskiej Kolei Metropolitalnej po ulewach

W piątek, 5 sierpnia 2016 r., na linii Pomorskiej Kolei Metrolopolitalnej rozpoczęta została usługa oczyszczania torów z błota oraz realizowana ...

Czytaj więcej
05 kwietnia 2016 Climbex S.A. realizuje usługi zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Spółka Climbex S.A., oferująca usługi wysokospecjalistyczne w zakresie utrzymania ruchu dla branży przemysłowej, może się pochwalić systemu ...

Czytaj więcej
29 stycznia 2016 Climbex na targach BIOGAS INFOTAGE 2016

W dniach 13 i 14 stycznia 2016 r. na terenach Targów ULM odbyły się Fachowe Targi w dziedzinie produkcji i wykorzystania biogazu. Targi BIOGAS to ...

Czytaj więcej
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 722 22 11 30; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 7540026219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 35.873.850 złotych w całości opłacony.
Status dużego przedsiębiorcy.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy