SAFETY FIRST

Istotnym elementem naszej strategii oraz jednym z warunków sukcesu zakładów przemysłowych jest polityka środowiskowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Bez względu na branżę lub obszar działalności Klienta, nasz zespół specjalistów oferuje wsparcie w każdym aspekcie związanym z ochroną środowiska naturalnego. Troska o bezpieczne warunki wykonywania pracy traktowana jest przez nas równorzędnie z jakością wykonywanych usług.

Jako nowoczesne, zorientowane na przyszłość i rozwój, przedsiębiorstwo, wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania potwierdzony certyfikatami: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004.

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 23.527.640 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy