BRANŻE

POWRÓT

PRZEMYSŁ PALIWOWY

Olbrzymie konstrukcje, presja czasu, najwyższy poziom bezpieczeństwa - warunki pracy w zakresie przetwórstwa ropy naftowej i gazu stanowią ekstremalne wyzwanie. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa oraz jakości wykonywania prac w tych trudnych warunkach są odpowiednio wysokie. 

Przemysł paliwowy to branża szczególnie wymagająca WYSOKICH STANDARDÓW BEZPIECZENSTWA. Przez naszych Klientów jesteśmy oceniani jako partner godny zaufania, który realizuje zadania specjalne. Z firmami partnerskimi bierzemy czynny udział w postojach remontowych w rafineriach na terenie Europy i bliskiego wschodu.

Oferujemy Klientom w pełni automatyczny i mobilny zespół urządzeń do automatycznego czyszczenia zbiorników po produktach naftowych - ATC (Automated Tank Cleaning).

Stosowane przez nas systemy są:

  • WYDAJNE I EKONOMICZNE - zastosowanie systemów ATC redukuje całkowity koszt czyszczenia zbiornika (m.in. skrócenie czasu projektu, odzysk materiału, zmniejszone koszty utylizacji)
  • SZYBKIE - stosując zautomatyzowany system ATC jesteśmy w stanie zmniejszyć czas odstawienia zbiornika nawet o 80% w stosunku do metod konwencjonalnych (przykład: odszlamianie i doczyszczanie zbiornika po ropie naftowej o Ø54 m przez ok. 25-30 dni)
  • SKUTECZNE - odmulanie, czyszczenie wnętrza zbiorników i odzysk węglowodorów do ponownego wykorzystania
  • BEZPIECZNE - systemy są przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (np. praca w atmosferze inertnej oraz sprzęt pracujący w strefie EX I)
  • PRZYJAZNE DLA PRACOWNIKÓW - usługę można wykonać bez konieczności wchodzenia operatora do wnętrza zbiornika
  • PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA - proces minimalizuje emisję węglowodorów do atmosfery i znacznie zmniejsza ilość powstających odpadów ciekłych i stałych.
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy