BRANŻE

POWRÓT

PRZEMYSŁ HUTNICZY

W branży hutniczej i metalurgicznej rygorystyczne wymogi dla zakładów zwiększają znaczenie technologii, podkreślając rolę specjalistycznej wiedzy technicznej. Pracując przez lata w tej branży, obserwowaliśmy specyfikę biznesu, potrzeby i wymagania. Wiele pomysłów na innowacyjne usługi powstaje jako wynik współpracy z Klientem na obiekcie.  Indywidualne problemy często prowadzą do powstawania rozwiązań dla całej branży. Prowadzimy prace na obiektach przemysłowych i w strefach zagrożonych wybuchem, m.in.  grupa II 0, 1, 2 oraz 20, 21, 22. Właśnie branża hutnicza pokazała nam, jak ważne jest wzajemne słuchanie, otwartość na innowacje i zaufanie partnerowi, który w swojej dziedzinie jest fachowcem.

Korzyści dla Państwa:

  • Czas oczyszczania - krótkie przestoje, maksymalne skrócenie czasu oczyszczania, a tym samym czasu postoju
  • Poprawa jakości wody i obiegu wody
  • Wydłużenie żywotności oraz trwałości urządzeń
  • Redukcja zagrożenia zawaleniem

Zaufali nam:

AM Wawa, Sc, Krk, DG, ISD Częstochowa, CMC Zawiercie, Batory, Krakodlew, Metalodlew, Łabędy, Łaziska, HSWJ Stalowa Wola, Ferrostal Łabędy i Odlewnie Rafamet, Zawiercie, Koluszki

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy