BRANŻE

POWRÓT

BRANŻA CHEMICZNA

Branża chemiczna charakteryzuje się dużym poziomem złożoności, korzysta ze skomplikowanego sprzętu oraz często z trudnych i niebezpiecznych rozwiązań logistycznych. Długoletnia współpraca z Klientami w tej branży umożliwiła nam zrozumienie specyficznych potrzeb związanych z ich procesami produkcyjnymi. Pracujemy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, wśród skoncentrowanych w atmosferze substancji chemicznych. Każde nasze działanie poprzedzone jest wnikliwym audytem. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dostosowane do wymagających warunków tej branży.

Korzyści dla Państwa:

  • Prace przebiegają wg najwyższych norm bezpieczeństwa
  • Podnosimy efektywność urządzeń i instalacji
  • Redukujemy zagrożenia wystąpienia wybuchu
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy