Polityka Cookies

Polityka "Cookies"

"Cookies" to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkownikółw, któłre przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. "Cookies" pozwalają… m.in. wyś›wietlać‡ strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają… najcz궛ciej adres strony internetowej, czas przechowywania na urzą…dzeniu użytkownika oraz wł‚asny unikatowy identyfikator.

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są… na urzą…dzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłą…czenia przeglą…darki internetowej. Z kolei "Cookies" stałe przechowywane są… przez zdefiniowany czas, który okreś›lany jest parametr zawarty w pliku "Cookies".

Informacji zawartych w plikach "Cookies" używamy w celu m.in do udostę™pniania różnego rodzaju narzę™dzi i funkcjonalnoś›ci strony internetowej oraz w celu gromadzenia danych statystycznych. To pozwala nam identyfikowaą‡ sposółb korzystania użytkowników ze strony internetowej i daje możliwość‡ ulepszania jej budowy oraz zawartości. Podkreś›lamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "Cookies" są zaszyfrowane w sposób umożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

W przeglą…darce internetowej można zmienić‡ ustawienia dotyczą…ce "Cookies" oraz dokonać‡ ich rę™cznego usunięcia. Właściwe informacje o obsł‚udze plików "Cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostę™pne są… w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Uprzejmie informujemy, że poziom ograniczeń„ dotyczący stosowania plików "Cookies" może wpłynąć‡ na funkcjonalność‡ i narzędzia udostępnione na niniejszej stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidł‚owego użytkowania włą…cznie. W przypadku narzędzi udostępnianych przez naszą… stronę internetową, akceptacja "Cookies" jest wymagana w celu ich prawidłowego działania.

Więcej informacji oraz instrukcje™ związaną z wyłą…czeniem plików "cookies" znaleść można na stronie WWW Ministerstwa Cyfryzacji.

Brak zmiany tych ustawień„ oznacza akceptację™ dla stosowanych tu "Cookies".
Climbex Sp. z o.o. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854999, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 23.873.850 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy