NASZE USŁUGI

POWRÓT

BIOGAZOWNIE

Naszym doświadczeniem wspieramy od lat producentów biogazu w Polsce i Europie Zachodniej. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, mając na uwadze zarówno specyficzne uwarunkowania tej branży, jak i wymogi prawne.

Wykonujemy:

  • Inertyzacje instalacji
  • Czyszczenie reaktorów w strefie zagrożenia wybuchem
  • Usługi załadunku i wyładunku złoża
  • Przeglądy instalacji
  • Pozostałe specjalistyczne prace w strefie obojętnej, np. azotowej
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy