NASZE USŁUGI

POWRÓT

 ATC (AUTOMATED TANK CLEANING)  

Jako jedyna firma w Polsce oferujemy Klientom w pełni automatyczny i mobilny zespół urządzeń do automatycznego czyszczenia zbiorników po produktach naftowych firmy ORECO.

System ten zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i dużą efektywność. Całość prac związana z czyszczeniem zbiornika odbywa się w atmosferze azotowej. Poziom tlenu w zbiorniku jest elektronicznie monitorowany w sposób ciągły. W przypadku otrzymania sygnału z czujników, iż poziom maksymalny został przekroczony, proces czyszczenia zostaje automatycznie zatrzymany. Ponowne uruchomienie procesu następuje dopiero po uzyskaniu właściwego poziomu tlenu w zbiorniku.

  • Zautomatyzowany, modularny system
  • Bezpieczny dla środowiska
  • Proces czyszczenia prowadzony jest w warunkach atmosfery ochronnej
  • System spełnia wymogi pracy w strefach zagrożonych wybuchem
  • Czyszczenie zbiornika bez udziału człowieka

Korzyści z zastosowania tego rozwiązania:

  • Redukcja czasu czyszczenia zbiornika do 80%
  • Krótszy przestój zbiornika
  • Prawie 100% odzysk węglowodorów
  • Minimalna ilość odpadów
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy