KONTAKT

POKAŻ MAPE / UKRYJ DANE

Dane Kontaktowe

CLIMBEX S.A.
45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64
NIP: 7540026219; REGON: 530943270; KRS: 0000368467

 

SEKRETARIAT:
Tel./Fax: +48 77 46 95 257
Tel.: +48 77 46 95 801
E-mail: biuro@climbex.pl

 

DZIAŁ HANDLOWY:
Tel.: +48 77 46 95 805

Piotr Gościński - Kierownik Działu Organizacji i Wsparcia Sprzedaży
E-mail: piotr.goscinski@climbex.pl
Tel.: +48 607 888 910

 

DZIAŁ OPERACYJNY:

Piotr Kulon - Kierownik Zarządzania Zasobami i Realizacją Robót
E-mail: piotr.kulon@climbex.pl
Tel.: +48 691 727 401

 

DZIAŁ PERSONALNY:
Tel.: +48 77 46 95 804

 

DZIAŁ ZAKUPÓW:
Tel.: +48 77 46 95 801
Tel.: +48 605 841 459

 

DZIAŁ FINANSOWY:
Tel.: +48 71 711 00 00
E-mail: cc.info@impel.pl

 

 

 

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy