NASZE USŁUGI

POWRÓT

WYSOKOCIŚNIENIOWE CZYSZCZENIE Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU SEPARACJI FAZ

System wysokociśnieniowego czyszczenia z zastosowaniem technologii separacji faz przeznaczony jest do czyszczenia zbiorników i rurociągów z osadów mineralnych.  Zastosowanie układu separacji faz pozwala na rozdzielenie zawiesiny powstałej podczas mycia zbiornika lub rurociągu na ciecz o zanieczyszczeniach poniżej 200 mikrometrów i osad o uziarnieniu powyżej 200 mikrometrów. Wstępnie oczyszczoną wodę można wykorzystać ponownie w procesie czyszczenia (np. niskociśnieniowego) lub przekazać do zakładowej oczyszczalni ścieków.

Zastosowanie układu separacji znacząco ogranicza powstawanie szlamów podczas czyszczenia przemysłowego.

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy