NASZE USŁUGI

POWRÓT

WSPARCIE PROCESU PRODUKCYJNEGO

Pobieramy większość zidentyfikowanych na rynku przemysłowym zanieczyszczeń: ciała stałe, ciecze, gazy, z możliwością realizacji procesu w warunkach zagrażających życiu człowieka. Kompleksowo czyścimy obiekty przemysłowe w układach separacji faz, recyrkulacji gazu, wstępnego rozdzielania zawiesin olejowych, również z zastosowaniem robota zastępującego człowieka w warunkach niebezpiecznych.

Wykorzystujemy nowatorski zespół urządzeń, pozwalający na bieżącą separację pozyskiwanych zanieczyszczeń od płynu czyszczącego, oraz zapewniający możliwość realizacji procesu czyszczenia w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka.

Zespół urządzeń składa się z czterech mobilnych i niezależnych układów, z których każdy wnosi elementy innowacyjności:

  • Układ jednoczesnego pozyskiwania zawiesin, mechanicznej separacji faz oraz powtórnego wykorzystania cieczy myjącej (układ separacji faz)
  • Układ jednoczesnego pozyskiwania dyspersji wodno-olejowych, mechanicznej separacji faz oraz powtórnego wykorzystania cieczy myjącej (układ separacji zawiesin olejowych)
  • Układ pozyskiwania zanieczyszczeń w wysokiej lotności wraz z recyklingiem obiegowego gazu obojętnego (układ recyklingu gazu)
  • Układ czyszczenia z zastosowaniem robota zastępującego człowieka w warunkach niebezpiecznych
Zapraszamy do kontaktu za pomocą formularza on-line
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy