NASZE USŁUGI

POWRÓT

SERWIS REAKTORÓW KATALITYCZNYCH I ADSORBERÓW

Wykonujemy pełen zakres prac związanych z obsługą reaktorów katalitycznych i adsorberów w normalnej i azotowej atmosferze:

  • Wydobycie i załadunek złoża
  • Segregacja (przesiewanie) złoża
  • Przygotowanie reaktorów do rewizji UDT i prób ciśnieniowych
  • Transport i utylizacja zużytego złoża
  • Wykonywanie pozostałych specjalistycznych prac w strefie obojętnej (np. azotowej)

Nasi Klienci mogą na nas polegać już w fazie przygotowania instalacji - dokładnie planujemy zlecenie, co gwarantuje bezpieczny przebieg prac. W porozumieniu z Klientem urządzamy powierzchnie magazynowe, przejmujemy dostawy katalizatorów, tworzymy zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych, koordynujemy montaż rusztowań oraz terminowe dostarczanie dźwigów.

 

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy