NASZE USŁUGI

POWRÓT

PRACE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK ALPINISTYCZNYCH

Dotarcie do miejsc trudno dostępnych w bardzo krótkim czasie jest częstym wyzwaniem w pracach na obiektach przemysłowych. Dlatego na co dzień do specyficznych zadań nasi pracownicy wykorzystują techniki alpinistyczne. Pozwala to na skrócenie czasu wykonania remontu lub działań takich jak czyszczenie kotłów czy innych obiektów. W efekcie następuje znaczne obniżenie kosztów.

Techniki alpinistyczne stosujemy w następujących obszarach:

  • Odkurzanie obiektów przemysłowych, hal, kotłowni, itp.
  • Wykonywanie pomiarów grubości płaszcza w zbiornikach, kotłach
  • Wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych masztów, silosów, itp.
  • Wykonywanie przeglądów i ekspertyz obiektów przemysłowych
  • Budowa rusztowań i montaż urządzeń, itp.
  • Mycie kotłów, elektrofiltrów, kanałów spalin i innych urządzeń energetycznych
  • Czyszczenie kotłów i silosów różnego typu.
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy