NASZE USŁUGI

POWRÓT

ODKURZANIE OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

Oferujemy Klientom usługę odkurzania przemysłowego, również w strefach zagrożonych wybuchem. Kompleksowo zajmujemy się usuwaniem zanieczyszczeń stałych i pylistych ze wszystkich obiektów przemysłowych. Odkurzamy m.in.  urządzenia przemysłowe w czasie przestojów remontowych (silosy materiałów pylistych, komory paleniskowe, kanały powietrzne, obiekty odpopielania i odpylania), hale, konstrukcje, suwnice.

Wykorzystujemy specjalistyczne odkurzacze przemysłowe obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników, przeszkolonych z zakresu ochrony przeciwwybuchowej, posiadających uprawnienia do pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Dzięki wykorzystywaniu rusztowań alpinistycznych mogą oni pracować na elementach konstrukcji, ścian i rurociągów, do których nie ma bezpośredniego dostępu.

Odkurzacze przemysłowe produkcji szwedzkiej o mocy 55 kW i wydajności ok. 3000 m3/h, wytwarzające podciśnienie 50 kPa.

Aby zapewnić jak najwyższą jakość przeprowadzanych prac, korzystamy z wypracowanych przez nas rozwiązań. Przed przystąpieniem do prac budujemy własną instalację składającą się z przewodu głównego o średnicy 150 mm, którego długość może wynosić do 150 m. Na końcu przewodu głównego jest montowany rozdzielacz, do którego można podłączyć od 4 do 6 przewodów giętkich o średnicy 50 mm i długości do 40 m. Przy pomocy takiej instalacji jesteśmy w stanie sprawnie przeprowadzić odkurzanie każdego miejsca w standardowej hali przemysłowej.

Korzyści dla Klienta:

  • Elastyczność i dostosowanie usługi do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji usługi
  • Kompleksowość
  • Obniżone ryzyko wybuchu substancji niebezpiecznych
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy