CLIMBEX S.A.

PROFESJONALIZM

Zaawansowanie technologiczne obiektów przemysłowych oraz kompleksowość naszych usług powodują konieczność zatrudnienia i ciągłego szkolenia wysokiej klasy personelu. Pracownicy spółki Climbex S.A. to grupa zaangażowanych profesjonalistów. Ponad 70% z nich to osoby z ponad 10 letnim stażem.

Klienci cenią sobie szczególnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje naszej kadry inżynierskiej. Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych ekspertów, kierowników zespołów i techników znamy potrzeby branży i potrafimy na nie elastycznie reagować.

Pracownicy posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia do pracy na obiektach przemysłowych.

DOSTĘPNOŚĆ

Jesteśmy dyspozycyjni 24h/7 dni w tygodniu.  Sprawnie reagujemy na pilne wezwania.

Zadania wykonujemy z należytą starannością i zachowaniem norm BHP.

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy